728 x 90

قیام آتش در ایران - فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه‌سوری در اسلامشهر، خوزستان، جهرم، یزد، بجنورد، میمند فارس، فسا، کرمانشاه، بوشهر و قم، سنندج، یاسوج و شیراز

فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین به مناسبت قیام آتش در ایران
فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین به مناسبت قیام آتش در ایران

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران در شهرهای میهن در پیشواز قیام آتش:

نصب پوستر مریم رجوی، فعالیت در اسلامشهر و خوزستان

اعضای یکی از کانون‌های شورشی اسلامشهر به‌ مناسبت قیام آتش، اقدام به نصب پوسترهای مریم رجوی با زیرنویس «آخوندها باید بروند. حاکمیت از آن مردم ایران است» در بلوار تختی، خیابان غنچه و پارک پرواز اسلامشهر کردند.

در خوزستان نیز یکی از اعضای کانون‌های شورشی اقدام به آتش زدن پوستر منحوس خمینی دجال کردند.

 

 

آتش زدن پوسترهای خمینی دجال و خامنه‌ای در جهرم، یزد و بجنورد

اعضای کانون شورشی در جهرم به‌ مناسبت قیام آتش پوستر خمینی دجال را آتش زدند. همچنین اعضای یکی از کانون‌های شورشی این شهر شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی را دیوارنویسی کردند.

در یزد نیز پوستر مشترکی از خمینی دجال و خامنه‌ای خون‌ریز با شعار زنده باد ارتش آزادی درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای، توسط کانون‌های شورشی این شهر آتش زده شد.

پوستر خامنه‌ای ملعون در بجنورد نیز توسط یکی از اعضای کانون‌های شورشی با شعار تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش سوزانده شد.

 

 

دیوارنویسی و نصب تراکت در میمند فارس، فسا، کرمانشاه، بوشهر و قم

اعضای کانون‌های شورشی در شهرستان میمند استان فارس اقدام به دیوارنویسی شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی کردند.

در فسا و کرمانشاه نیز شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی توسط اعضای کانون‌های شورشی دیوارنویسی شد. اعضای کانون‌های شورشی کرمانشاه همچنین اقدام به نصب تراکت «تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش» کردند.

در بوشهر نیز اعضای کانون‌های شورشی تراکتهای « مرگ بر اصل ولایت فقیه – مرگ بر دیکتاتور – تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش» را نصب کردند.

در قم نیز اعضای کانون‌های شورشی تراکتهایی با مضمون «چهارشنبه سوری قیام آتش علیه دیکتاتور زمانه خامنه‌ای جنایتکار – درود بر رجوی – مشت در برابر مشت آتش جواب آتش تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای» را نصب کردند.

 

 

نصب تراکت و دیوارنویسی در سنندج، یاسوج و شیراز

اعضای کانون‌های شورشی در سنندج اقدام به نصب تراکت خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست کردند.

در یاسوج نیز شعار درود بر رجوی توسط اعضای کانون‌های شورشی این شهر دیوارنویسی شد.

اعضای یکی از کانون‌های شورشی در شیراز نیز اقدام به تکثیر و پخش فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه‌سوری کردند.

 

 

آتش زدن تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد و روحانی شیاد در شیراز

اعضای کانون شورشی در شیراز نیز با شعار تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش اقدام به سوزاندن تصاویر منحوس سران رژیم ضدبشری ولایت فقیه کردند.

 

بیشتر بخوانید:

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/465b2a96-01b9-4baf-8184-2ee067584e38"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات