728 x 90

ایران - پاکسازی آثار حکومت آخوندی توسط کانون‌های شورشی مجاهدین در تهران، خرم‌آباد، امیدیه، تبریز، آمل، اندیمشک و اردبیل

پاکسازی آثار حکومت آخوندی توسط کانونهای شورشی مجاهدین
پاکسازی آثار حکومت آخوندی توسط کانونهای شورشی مجاهدین

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران برای انهدام نمادهای ولایت فقیه و شکستن طلسم اختناق و سرکوب حکومت ضدبشری حاکم بر ایران اسیر:

به‌آتش کشیدن بنر خمینی دجال در تهران

اعضای کانون شورشی ۶۵۰تهران در تاریخ بیست و هفتم بهمن‌ماه جاری بنر تبلیغات آخوندی حاوی تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد را به آتش کشیدند.

 

انهدام بنر تبلیغات آخوندی در خرم‌آباد

اعضای کانون شورشی ۴۲۴خرم‌آباد نیز در یک عمل انقلابی که با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی در تاریخ بیست و پنجم بهمن ۹۷انجام شد یکی از بنرهای تبلیغات آخوندی که حاوی تصاویر سارق انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران و خامنه‌ای خونریز بود را به آتش کشیدند.

 

انهدام بنر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای در امیدیه

بنر تبلیغات دجالگرانه آخوندی در امیدیه توسط اعضای کانون شورشی ۸۲۲امیدیه به آتش کشیده شد. در این عمل انقلابی که در تاریخ بیست و هفتم بهمن انجام شد تصاویر منحوس خمینی دجال سارق انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران و ولی‌فقیه ارتجاع خامنه‌ای ملعون به آتش کشیده شد.

 

آتش زدن بنر تبلیغات دجالگرانه آخوندی در تبریز

اعضای کانون شورشی ۱۰۸تبریز نیز طی یک عمل انقلابی که در تارخ۲۷بهمن ۹۷به انجام رسید تابلو تبلیغات دجالگرانه آخوندی را آتش زده منطقه را از آثار حکومت ضدبشری آخوندها پاکسازی کردند.

 

 

پاکسازی آثار حکومت آخوندی در آمل

اعضای کانون شورشی ۷۰۰آمل طی عملیات انقلابی خود تابلو تبلیغات رژیم آخوندی که حاوی تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع بود را در تاریخ بیست و ششم بهمن‌ماه ۱۳۹۷به آتش کشیدند و بخشی از شهر را از لوث آن پاکسازی کردند.

 

انهدام تابلو بسیج ضدمردمی در خرم‌آباد

اعضای کانون شورشی ۷۱۶خرم‌آباد تابلو یکی از ارگانهای سرکوبگر آخوندی موسوم به سازمان بسیج اصناف و بازاریان را در تاریخ بیست و ششم بهمن‌ماه جاری به آتش کشیده منهدم کردند. این عمل انقلابی به یاد سردار شهید خلق موسی خیابانی و با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی انجام شد.

 

به‌آتش کشیدن بسیج ضدمردمی در تهران

اعضای کانون شورشی ۸۲۱تهران نیز در عملیاتی به‌منظور درهم شکستن طلسم اختناق و سرکوب که در تاریخ بیست و پنجم بهمن ۹۷انجام شد تابلوی بسیج ضدمردمی موسوم به حوزه مقاومت بسیج ۲۳۷را به آتش کشیده منهدم کردند. این عمل انقلابی با جمله‌ای از رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی: انقلاب بهمن نه مرده و نه خاکستر شده است انقلاب بهمن زنده است انجام شد.

 

آتش زدن بسیج ضدمردمی در اندیمشک

در اندیمشک نیز اعضای کانون شورشی ۹۸۲این شهر طی یک عملیات انقلابی با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی ورودی پایگاه بسیج سرکوبگر و ضدمردمی موسوم به پایگاه بسیج حوزه بهشتی شهر حسینیه را به آتش کشیدند.

 

 

آتش زدن بنر منحوس خامنه‌ای ملعون در اردبیل

بنر خامنه‌ای خونریز در اردبیل توسط اعضای کانون‌های شورشی ۴۸۸به آتش کشیده شد و بخشی از شهر از لوث وجود آن پاکسازی شد. این عمل انقلابی در تاریخ ۲۴بهمن ۹۷به اجرا در آمد.

 

انهدام بنر ولی‌فقیه ارتجاع در امیدیه

در امیدیه نیز طی یک عمل انقلابی بنر خامنه‌ای جلاد با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه درود بر رجوی به آتش کشیده شد. این عمل ضد سرکوب و خفقان رژیم آخوندی توسط کانون شورشی ۲۱۲در تاریخ بیست و پنجم بهمن‌ماه جاری انجام شد.

 

بیشتر بخوانید:

جایت برای نسلها سبز است

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/afbfac1c-c399-4af1-8f96-fb7df6c8e7f4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات