728 x 90

آتش زدن نمادهای رژیم آخوندی، دیوار نویس و نصب پوستر در گرامی‌داشت سالروز آزادی مسعود رجوی توسط کانونهای شورشی ایران در تهران، مشهد، بلوچستان، اهواز، اصفهان، اراک، شیراز، ارومیه، کرج، ورامین، خرم‌آباد، تبریز و گچساران

کانونهای شورشی سالروز آزادی مسعود رجوی را گرامیداشتند
کانونهای شورشی سالروز آزادی مسعود رجوی را گرامیداشتند

گزارشی از فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین در شهرهای مختلف ایران

کانونهای شورشی در بلوچستان، تهران و اهواز، سالروز آزادی مسعود رجوی را گرامی داشتند

اعضای یکی از کانونهای شورشی بلوچستان در یک کار جمعی با در دست گرفتن پوسترهای رهبر مقاومت، مسعود رجوی که حاوی زیر نویس« گرامی باد ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندانهای دژخیمان شاه» این روز تاریخساز را گرامی داشتند.

در تهران نیز اعضای کانونهای شورشی در اماکن مختلف پایتخت اقدام به نصب پوسترهای مسعود رجوی با زیرنویس ۳۰دی، آزادی مسعود، امید خلق و میهن از زندانهای شاه خائن مبارک باد، کردند.

در اهواز نیز پوسترهای مسعود رجوی با زیرنویس «مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، توسط کانونهای شورشی این شهر نصب شد.

 

آتش زدن پایگاه بسیج ضدمردمی در اصفهان

اعضای کانون شورشی ۸۲۴اصفهان در تاریخ بیست و ششم دیماه ۹۷ورودی یکی از پایگاههای بسیج ضدمردمی در اصفهان را به آتش کشیدند و تراکت « ۳۰دی مبارک – درود بر رجوی – خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله» را از خود به‌جای گذاشتند.

 

لرستان – درود، آتش زدن پایگاه بسیج ضدمردمی

اعضای کانون شورشی ۱۵۳درود نیز در تاریخ بیست ‌و ‌ششم دیماه ۹۷ورودی یکی از پایگاههای بسیج ضدمردمی را به آتش کشیدند. اعضای این کانون شورشی از خود تراکتی با مضمون «حمله در برابر حمله، آتش در برابر آتش» برجا گذاشتند.

 

آتش زدن بنر حاوی تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای در مشهد

اعضای کانون شورشی ۹۸۰مشهد بنر حاوی تصاویر خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد را به آتش کشیده، تراکتی حاوی شعار «خامنه‌ای حیا کن سلطنتو رهاکن» از خود به‌جا گذاشتند.

 

نصب پوستر مسعود رجوی و تراکت و دیوارنویسی در کرج، تهران، اراک، شیراز و ارومیه

اعضای یکی از کانونهای شورشی در کرج با نصب پوسترهای مسعود رجوی که حاوی شعار خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست بود ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندانهای رژیم شاه را گرامی‌داشتند.

در تهران نیز اعضای کانونهای شورشی اقدام به نصب تراکتهایی با مضمون « خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست – سالروز آزادی جان جانان مسعود رجوی از زندان مبارک باد – ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندان شاه مبارک باد» کرده این روز بزرگ را گرامی‌داشتند.

اعضای کانونهای شورشی در اراک نیز با دیوارنویسی و نصب پلاکاردی حاوی شعار خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست، سالروز آزادی مسعود رجوی را گرامی‌داشتند.

در شیراز نیز شعار تمام دنیا بداند مسعود معلم ماست، به‌ مناسبت ۳۰دی، دیوارنویسی شد.

در ارومیه، اعضای کانونهای شورشی تراکتی با مضمون « مسعود رجوی: آتش قیام را به هر قیمت، در هر کجا، در هر فرصت، در هر زمان پر فروغ نگهدارید» نصب کردند. همچنین شعار ۳۰دی روز آزادی زندانیهای سیاسی مبارک باد درشت نویسی شد.

 

دیوارنویسی و نصب تراکت در ورامین، خرم‌آباد، تبریز، گچساران و مشهد

اعضای کانونهای شورشی ورامین به‌ مناسبت سالروز آزادی مسعود رجوی، اقدام به دیوار نویس جملات «سالروز آزادی مسعود امید خلق و میهن از زندانهای شاه خائن مبارک باد – خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست – ۳۰دی آزادی مسعود جان جانان امید خلق ایران مبارک باد – گرامی باد ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندانهای شاه خائن» کردند.

در خرم‌آباد نیز جمله گرامی باد ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندانهای دژخیمان شاه توسط اعضای کانونهای شورشی دیوارنویسی شد.

در تبریز نیز تراکت ۳۰دی روز آزادی مسعود جان جانان امید خلق ایران مبارک باد نصب شد.

در گچساران نیز تراکت خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست نصب گردید.

تراکت ۳۰دی روز آزادی مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران از زندان شاه گرامی باد در مشهد نیز نصب شد.

 

بیشتر بخوانید:

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b91b5ceb-02d4-4389-81d5-14674a13223d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات