728 x 90

آتش زدن نمادهای دیکتاتوری مذهبی توسط کانونهای شورشی ایران در تبریز، مشهد و گلستان

تبریز - گلستان - مشهد - فعالیت کانونهای شورشی
تبریز - گلستان - مشهد - فعالیت کانونهای شورشی

گزارشی از فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران

به آتش کشیدن بنر تصاویر منحوس خامنه‌ای، خمینی در تبریز

اعضای کانون شورشی ۵۵۲تبریز به مناسب سالروز ۳۰دی، روز آزادی مسعود رجوی و آخرین دسته زندانیان سیاسی از زندانهای شاه، طی یک عمل انقلابی بنر حاوی تصاویر خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد را به آتش کشیده منهدم کردند. اعضای این کانون شورشی از این حرکت شجاعانه خود که مورخ شانزدهم دیماه انجام شد، فیلم تهیه و ارسال کردند که ضمیمه است. اعضای کانون شورشی ۵۵۲تراکت «۳۰دی سالروز آزادی مسعود، جان جانان امید خلق ایران، مبارک باد» را در محل بر جای گذاشتند.

 

آتش زدن بنر تصاویر ولی‌فقیه ارتجاع در مشهد

در مشهد، اعضای کانون شورشی مجاهد شهید سعید اخوان، در تاریخ شانزدهم دیماه جاری در یک عمل انقلابی بنر حاوی تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد را به آتش کشیدند. اعضای کانون شورشی سعید اخوان از عمل شجاعانه خود فیلمی تهیه و ارسال کردند که ضمیمه است.

 

آتش زدن بنر خامنه‌ای در بزرگ راه آسیا – استان گلستان

اعضای کانون شورشی ۷۷۰گلستان، در تاریخ پانزدهم دیماه جاری اقدام به انهدام بنر ولی‌فقیه ارتجاع در بزرگراه آسیا کرده، تراکت «مرگ بر خامنه‌ای زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران» را از خود به‌جای گذاشتند. اعضای این کانون شورشی فیلمی از حرکت انقلابی خود تهیه کردند که ضمیه است.

 

بیشتر بخوانید:

ابراز وحشت از دوران پایانی رژیم آخوندی

رحیمی جهان‌آبادی عضو مجلس ارتجاع، ضمن اعتراف به بن‌بست دوران پایانی رژیم آخوندی، هشدار داد که اختصاص بودجه برای دخالتهای منطقه‌یی رژیم دیگر نمی‌تواند مثل گذشته مثمرثمر باشد، بلکه می‌تواند نظام را «در خیابانهای تهران زمین‌گیر» کند.

وی گفت: «زمانی که اتحاد جماهیر شو روی سرنگون شد ۱۳هزار کلاهک اتمی داشت در بیش از بیست کشور نفوذ خارجی و حضور خارجی داشت ایستگاه فضایی میر داشت اما در خیابانهای مسکو تکه پاره شد و امنیتش و تمامیت ارضی شو روی از بین رفت».

عضو مجلس ارتجاع در جای دیگری از اظهاراتش گفت: «امروز مردم برای تأمین معیشت خودشان و برای پر کردن شکمهای فرزندان خود مشکل دارند. ما اگر نتوانیم هزینههای اضافی سیاست داخلی و خارجی را درمان کنیم، هزینههای سنگینی را تقبل خواهیم کرد. آسیب به امنیت ملی ما نه توسط دشمنان که در خیابان شهرهای ما رخ میدهد».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/937efd15-32df-424c-a970-f107285a6b83"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات