728 x 90

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران (تهران، اهواز،شیراز، اصفهان، مشهد، خرم‌آباد، زاهدان، سقز، دزفول، همدان و بوشهر)

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران
فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران

گزارشی از فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران

دیوارنویسی مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی در تهران

اعضای کانونهای شورشی تهران شعارهای مرگ بر خامنه‌ای – معلم کارگر دانشجو اتحاد اتحاد – مرگ بر حکومت آخوندی را در اماکن مختلف شهر دیوارنویسی کردند.

همچنین در منطقه شمیران تهران نیز اعضای کانونهای شورشی اقدام به دیوارنویسی شعارهای مرگ بر خامنه‌ای – درود بر رجوی – خامنه‌ای سرنگون سرنگون در اماکن مختلف شمیران کردند.

اعضای کانون شورشی اشرف۹۵۰نیز شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی را دیوار نویس کردند.

 

دیوار‌نویسی و آتش زدن نمادهای حکومت آخوندی در خرم‌آباد، سقز، زاهدان، مشهد، اصفهان

در خرم‌آباد ـ لرستان با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی پوستر خامنه‌ای جلاد آتش زده شد.

در سقز نیز پوستر خمینی دجال و خامنه‌ای ملعون با شعار مرگ بر دیکتاتور سوزانده شد.

اعضای کانونهای شورشی در زاهدان نیز تابلو حاوی تصویر خامنه‌ای به آتش کشیدند و تراکت مرگ بر خامنه‌ای درود بر مسعود و مریم رجوی را در محل از خود به‌جا گذاشتند.

اعضای کانونهای شورشی در مشهد نیز اقدام به دیوارنویسی جمله « مریم رجوی: آخوندها باید بروند حاکمیت از آن مردم ایران است» کردند.

در مشهد نیز شعار مرگ بر خامنه‌ای توسط اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر دیوار‌نویسی شد.

 

نصب تراکت و دیوار‌نویسی در اهواز، شیراز، اصفهان، دزفول، همدان و بوشهر

در اهواز جمله «مسعود رجوی: آتش قیامها خاموشی نمی‌پذیرد» توسط اعضای کانونهای شورشی دیوارنویسی شد. همچنین تراکتی حاوی جمله « مریم رجوی: آخوندها باید بروند حاکمیت از آن مردم ایران است» توسط کانونهای شورشی این شهر پخش شد، یکی از اعضای کانون شورشی گفت، «ایران آزاد با مریم رجوی».

در شیراز نیز شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، توسط کانونهای شورشی بر دیوارهای این شهر نقش بست.

اعضای کانون شورشی در اصفهان نیز در تاریخ یازدهم دیماه اقدام به دیوارنویسی شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی – نه آخوند نه قزاق مصدق روحت شاد بر دیوارهای این شهر کردند.

همچنین اعضای یکی از کانونهای شورشی تهران با پخش تراکتهایی حاوی تصاویر برخی از شهدای قهرمان قیام گفت «این فیلم را به‌یاد شهدای دیماه ۹۶می‌گیرم، تا یادشان همیشه در قلب هایمان گرامی باشد – ۱۰دی ۹۷»

در بوشهر نیز تراکتهای «مریم رجوی: سلام بر قیام‌کنندگان در سراسر میهن، سلام بر آزادی – آخوندها باید بروند، حاکمیت از آن مردم ایران است» توسط اعضای کانون شورشی این شهر نصب شد.

شعار حکومت آخوندی سرنگون سرنگون نیز در همدان دیوار‌نویسی شد. همچنین تراکت مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی توسط اعضای کانون شورشی این شهر نصب شد.

در دزفول نیز یکی از اعضای کانونهای شورشی که بر مزار شهید قیام محسن عادلی حاضر شده بود ضمن گل گذاری بر مزار شهید گفت «محسن عادلی شهید، روحت شاد، مرگ بر دیکتاتور زنده باد آزادی – ۱۲دیماه ۹۷». همچنین تراکتی با مضمون بیاد شهید دیماه محسن عادلی، مرگ بر دیکتاتور – هواداران مجاهدین خلق ایران بر مزار شهید قرارداده شد.

 

بیشتر بخوانید: