728 x 90

به‌آتش کشیدن پایگاههای سرکوب و نمادهای رژیم ایران توسط کانون‌های شورشی مجاهدین در تهران، آذربایجان غربی، ارومیه، اصفهان، اندیمشک، رشت و شیراز

اتش زدن پایگاههای سرکوب رژیم ایران توسط کانونهای شورشی مجاهدین
اتش زدن پایگاههای سرکوب رژیم ایران توسط کانونهای شورشی مجاهدین

گزارشی از آتش زدن مراکز سرکوب در ایران توسط کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران در در پاسخ به فراخوان به قیام آتش:

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج ضدمردمی در تهران

اعضای کانون شورشی ۳۵۴ تهران طی عملیات انقلابی ضد سرکوب و اختناق خود که در تاریخ بیست ‌و یکم اسفندماه جاری در پاسخ به فراخوان مجاهدین به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه‌سوری و با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی آتش جواب آتش انجام شد، وردی یکی از پایگاههای سرکوب سپاه پاسداران خامنه‌ای موسوم به پایگاه مقاومت بسیج ۴۲۲ عوض ریاحی را به آتش کشیدند.

 

آتش زدن پوستر منحوس خامنه‌ای جلاد در آذربایجان غربی

اعضای کانون شورشی ۴۲۶ آذربایجان پوستر ولی‌فقیه ارتجاع را با شعار دیکتاتور در آتش – قیام آتش – درود بر رجوی به آتش کشیدند. این عمل انقلابی در تاریخ بیست و یکم اسفند ۹۷ انجام شد و قسمتی از شهر از این آلودگی پاکسازی شد.

 

آتش زدن بیلبورد خامنه‌ای جلاد در ارومیه

اعضای کانون شورشی ۶۶۶ ارومیه طی یک عملیات انقلابی ضد سرکوب و اختناق بیلبورد تبلیغات دجالگرانه آخوندی که حاوی تصویر منحوس ولی‌فقیه ارتجاع بود را در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ به آتش کشیدند.

 

 

آتش زدن بنر خمینی دجال و خامنه‌ای خون‌ریز در آذربایجان غربی

اعضای کانون شورشی ۶۸۸ آذربایجان غربی با آتش زدن یک بنر تبلیغات دجالگرانه آخوندها که حاوی تصاویر خمینی دجال و خامنه‌ای ملعون بود بخشی از شهر را از این پلیدی پاک کردند. این عمل انقلابی با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی – آتش جواب آتش در تاریخ بیست و یکم اسفندماه جاری انجام شد.

 

آتش زدن حوزه جهل و جنایت در اصفهان

اعضای کانون شورشی ۹۰۵ اصفهان در یک عملیات انقلابی ضداختناق و سرکوب در پاسخ به فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران برای قیام آتش، ورودی یکی از مراکز جهل و جنایت در رژیم ولایت فقیه را به آتش کشیدند. این عملیات انقلابی با شعارهای «تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش – شاه سلطنت ولایت مرگت فرا رسیده – زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران» در بیست و یکم اسفندماه جاری انجام گرفت.

 

انهدام تابلوی حاوی تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای در تهران

اعضای کانون شورشی ۶۹۷ تهران در عملیات انقلابی خود که با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه ـ براندازم – درود بر رجوی انجام شد، تابلو تبلیغات دجالگرانه آخوندی که حاوی تصاویر منحوس ولی‌فقیه ارتجاع بود را به آتش کشیدند. با انهدام این نماد رژیم ولایت فقیه بخشی از تهران از این پلیدی پاک شد.

 

 

آتش زدن تابلو بسیج ضدمردمی در اندیمشک

تابلو پایگاه بسیج ضدمردمی در اندیمشک توسط اعضای کانون شورشی ۹۸۷ این شهرستان در همبستگی با فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور، با شعار آتش جواب آتش در تاریخ بیست و یکم اسفند ۹۷ به آتش کشیده شد.

 

 

آتش زدن پایگاه سرکوب و جاسوسی بسیج ضدمردمی در تهران

اعضای کانون شورشی ۷۲۱ تهران در عملیات انقلابی خود تابلو ورودی یکی از پایگاهها سپاه پاسدارن خامنه‌ای موسوم به پایگاه مقاومت بسیج را با شعار دیکتاتور در آتش – قیام آتش – درود بر رجوی به آتش کشیده بخش از شهر را از لوث این پلیدی پاکسازی کردند. این عملیات ضد سرکوب و اختناق در تارخ ۲۱ اسفند ۹۷ انجام شد.

 

 

آتش زدن بنر منحوس خامنه‌ای جلاد در تهران

اعضای کانون شورشی ۷۴۹ تهران بنر منحوس خامنه‌ای، ولی‌فقیه ارتجاع را طی عملیات انقلابی خود در بیست و یکم اسفندماه ۹۷ به آتش کشیدند و بخشی از تهران را از این نماد پلیدی پاکسازی کردند. این عملیات انقلابی با شعار مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی درود بر رجوی انجام گردید.

 

انهدام پوستر منحوس خامنه‌ای در رشت

اعضای کانون‌های شورشی اشرف در رشت پوستر ولی‌فقیه ارتجاع را با شعار تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش لگدکوب کرده به آتش کشیدند.

 

آتش زدن تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای ملعون و آخوند شیاد در شیراز

اعضای کانون‌های شورشی ۴۴۴ شیراز نیز در پاسخ به فراخوان قیام آتش تصاویر خمینی دجال این دزد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران و خامنه‌ای خون‌ریز و آخوند شیاد حسن روحانی را به آتش کشیدند.

 

بیشتر بخوانید:

وحشت از «کیبورد اعضای مجاهدین» در فضای مجازی