728 x 90

انتخابات عراق,

ستاد حسابرسی و عدالت، عدم حذف کاندیداهای ملی عراق را رد کرد

-

العراقیه
العراقیه
ستاد حسابرسی و عدالت، دعوت ادملکرت مبنی بر حذف نکردن کاندیداهای ملی را رد کرد
تلویزیون العراقیه گفت: ستاد حسابرسی و عدالت دعوت اد ملکرت رییس هیأت سازمان ملل برای کمک به عراق مبنی حذف نکردن کاندایداهای انتخابات را رد نمود… . ستاد حسابرسی و عدالت در بیانه‌اش دعوت نماینده سازمان ملل را مبنی بر تجاوز از قوانین قابل اجرا را تقبیح نمود واضافه کرد که این امر باعث بهم ریختگی در موسسات دولتی خواهد شد.

تلویزیون الشرقیه نیز گزارش داد: نمایندگی سازمان ملل در عراق به بیانیه ستاد حسابرسی و عدالت که در آن به دخالت سازمان ملل در امور نهادهای قانونی تهاجم شده بود، پاسخ داد. یک مقام در دفتر نمایندگی سازمان ملل در عراق اعلام کرد که مقامهای این نمایندگی و رئیس آن فقط برای نزدیک کردن نقطه نظرات به هم تلاش می‌کنند و خاطرنشان کرد که دیدارهایی بین اد میلکرت و شورای کمیساریای عالی انتخابات صورت گرفته است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات