728 x 90

اعدام زندانيان سياسى اهل سنت,زندانیان سیاسی,

پیام زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز در محکومیت اعدام زندانیان سیاسی اهل سنت و محمد عبداللهی

-

زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز
زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز
ماشین کشتار ولایت فقیه بدون توقف در چرخش است و از کار باز نمی‌ایستد. هنوز از شوک خبر اعدام یاران زندانی سیاسی اهل سنت درنیامده بودیم که خبر اعدام زندانی سیاسی دیگری را از فرزندان مردم محروم کردستان شنیدیم.

پرسش این است که این اعدامهای افسارگسیخته برای چیست؟ چرا گروه گروه زندانیان سیاسی را اعدام می‌کنند؟ آیا این اعمال زبونانه نشان قدرت و استحکام پایه‌های حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه است؟ آیا خامنه‌ای از موضع به‌اصطلاح اقتدار دست به این جنایتها می‌زند؟

هرگز این کارها نشان قدرت و تثبیت نظام پوسیده ولایت فقیه نیست. برای افکار عمومی ملت ایران و مردم جهان روشن است که دیکتاتورها از فرط ضعف و استیصال و در سراشیب سقوط دست به کشتار می‌زنند. کسانی که دوران و روزهای پایانی استبداد سلطنتی پهلوی را به یاد دارند به‌خوبی این مفهوم را درک می‌کنند که دیکتاتورها هنگامی که حاکمیت خود را در آستانه سقوط و از هم پاشیدن می‌بینند؛ برای این‌که در مقابل سیل خروشان آزادیخواهی یک ملت صف ببندند؛ دست به کشتار و جنایت می‌زنند.

اینک خامنه‌ای و تمامی حاکمیت جنایتکار ولایت فقیه با اعدام ناجوانمردانه زندانیان سیاسی؛ تنها یک پیام به ملت ایران می‌دهد و آنهم اعلان جنگ با تمامی آحاد ملتی است که خواهان آزادی؛ دموکراسی و حاکمیت مردم هستند.

من هم ضمن محکوم کردن اعدام برادران اهل سنت و محمد عبداللهی؛ تنها پاسخم به خامنه‌ای این است که بجنگ تا بجنگیم. این سیل خروشان تو را با تمامی اهرمهای دیکتاتوری‌ات از میان برخواهد داشت. این را تاریخ و مبارزات آزادیخواهانه ملتها در سراسر جهان اثبات کرده است و برای ایران نیز حاکمیت صلح و سپید و روشنایی در تقدیر است.

زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز
21مرداد1395.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات