728 x 90

وحشت و هشدار عضو پیشین مجلس ارتجاع: اگر به اعتراضات صنفی پاسخ مناسبی داده نشود سطح آنها از صنفی فراتر می‌رود

ابوذر ندیمی عضو پیش مجلس ارتجاع
ابوذر ندیمی عضو پیش مجلس ارتجاع

ابوذر ندیمی عضو پیشین مجلس ارتجاع در گفتگو با سایت حکومتی فردا گفت: اگر به اعتراضات صنفی پاسخ مناسبی داده نشود سطح آنها از صنفی فراتر می‌رود. بخش قابل توجهی از مردم وضعیت اصلاً خوبی از نظر اقتصادی ندارند و به‌سرعت باید کاری کرد.

وی افزود: «یکی دیگر از مشکلات دولت در کنترل اوضاع اقتصادی نداشتن مدیران کاربلد است؛ یعنی علاوه بر آن که برنامه ویژه‌یی وجود ندارد، مدیران هم تازه آمده‌اند آزمون و خطا کنند و همه مشکلات را هم منتسب به مدیران پیش از خود در دولتهای قبل می‌کنند».

عضو پیشین مجلس ارتجاع گفت: «دولت وقتی می‌گوید ارز ترجیحی باید حذف شود، به‌سرعت این کار را می‌کند و به مردم هم می‌گوید مشغول جراحی بزرگ اقتصادی هستیم و باید صبر کنید. مردم هم می‌گویند این همه سال که صبر کرده‌ایم چه شد؟ و دولت می‌گوید من با دولتهای قبل فرق می‌کنم و من آمده‌ام که اوضاع را درست کنم و مردم هم می‌گویند همه دولتها همین را می‌گفتند. پس مردم قانع نشده‌اند که چرا باید این میزان گرانی را تحمل کنیم که خود این موضوع بسیار مهم است. افزون بر این دولت در بسیاری از موارد صرفاً تماشاگر است و اتفاقاً تماشاگر کم‌حوصله و بی‌برنامه‌یی است. برخورد با گران‌فروشی که صرفاً با سخنرانی در میان اصناف عملی نمی‌شود».( رویداد۲۴ شنبه ۴تیر )

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6e0d99ce-312a-43f8-9b13-e98ab9d8d4b2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات