728 x 90

اختلافات سیاسی در ایران,اختلاس در ایران,

برملا شدن چپاول نجومی ۱۲هزار میلیارد تومانی در رژیم آخوندی

-

علی طیب نیا
علی طیب نیا
جدیدترین چپاول نجومی در دستگاه دولت آخوند روحانی توسط وزیر اقتصادش علی طیب نیا برملا شد. این فساد مالی به تخلفاتی بیش از 12هزار میلیاد تومان ارزش گذاری شده است.
وزیر اقتصاد دولت آخوند حسن روحانی گفته است: ’یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری مأموران برخی دستگاهها، افراد بازنشسته و بعضاً شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک فعال بود.’
او ادامه داد: «شرکتی دیگر از فاکتور جعلی این شرکت استفاد کرده و ’داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود’ »
به گفته وزیر اقتصاد رژیم: «پروسه زمانی فساد ۱۲ هزار میلیاردی در حدود دو سال طول کشیده است و ’این فساد مربوط به گردش مالی در سیستم بانکی بوده به‌نحوی که چکهای بانکی بلاوجه و صدور ضمانت نامه‌های نامعتبر بانکی صادر می‌شده است». بنا‌ به ادعای وزیر اقتصاد رژیم، متهمان این پرونده دستگیر و زندانی شده‌اند.
پیش از این پروندهای فساد مالی مالی سه هزار میلیاردی، بیمه ایران و پرونده بابک زنجانی به میزان حدود هشت هزار میلیارد تومان نمونه‌های بارزی از چپاول نجومی در میان مقامات رژیم بود، اما پرونده جدید از نظر ارزش پولی کم سابقه‌ترین نمونه است که قطعاً بالاترین مقامات رژیم در آن دست دارند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات