728 x 90

گرامی‌داشت ۸مارس، روز جهانی زن توسط کانون‌های شورشی مجاهدین در شهرهای ایران – گزارش از تهران، کرج، همدان، تبریز، اهواز، ارومیه، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری

کانونهای شورشی مجاهدین هشتم مارس را در شهرهای ایران گرامی داشتند
کانونهای شورشی مجاهدین هشتم مارس را در شهرهای ایران گرامی داشتند

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران در شهرهای میهن اسیر به‌ مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن:

فعالیت جمعی اعضای کانون‌های شورشی به‌ مناسبت ۸ مارس در تهران، کرج، همدان و تبریز

پنج تن از زنان اعضای کانون شورشی در تهران در یک حرکت جمعی با برافراشتن پوسترهای مریم رجوی روز جهانی زن را گرامی داشتند.

در کرج نیز چهار تن از زنان عضو کانون‌های شورشی در یک حرکت جمعی ضمن نصب پوستر مریم رجوی شعارهای ویوا مریم – ایران مریم مریم ایران سردادند.

در یک حرکت جمعی دیگر زنان عضو کانون شورشی در کرج با بلند کردن پوستر زنان شهید مجاهد خلق، شعار خون شهیدانمان رنج اسیرانمان در تو گره می‌خورد رجوی قهرمان سردادند.

در همدان نیز سه تن از زنان عضو کانون‌های شورشی ضمن برافراشتن پلاکاردی به زبان انگلیسی شعار دادند ویوا ویوا رجوی. اعضای این کانون شورشی همچنین جمله یادگار مجاهد شهید صبا هفت‌برادران را که پس از جراحت شدید و ساعتهایی قبل از شهادت گفته بود تا آخر ایستاده‌ایم را با سنگ چین بر دامنه یک تپه نوشتند.

جمعی از اعضای یکی از کانون‌های شورشی کرج نیز شعار ویوا مریم رجوی را در یکی از پارکهای شهر برافراشتند.

در تبریز نیز اعضای کانون‌های شورشی ضمن برافراشتن تراکتهای «مریم رجوی: می‌توان و باید آزادی ایران‌زمین را به‌دست آورد – زنان برانداز می‌توان و باید» شعار سردادند: ما زنان براندازیم – با مریم رجوی می‌توان و باید.

 

 

نه حجاب اجباری نه دین اجباری و نه حکومت اجباری، فعالیت در اهواز، تهران، ارومیه، همدان و چهارمحال بختیاری

یکی از اعضای کانون شورشی ۴۲۰ در اهواز با بلند کردن تراکتی از مریم رجوی با مضمون نه حجاب اجباری نه دین اجباری و نه حکومت اجباری، هشتم مارس را گرامی داشت.

در تهران نیز اعضای کانون شورشی ۹۹۵ با بلند کردن تراکت «ما زنان ایران آخوندها را نابود خواهیم کرد» روز جهانی زن را گرامی داشتند.

در ارومیه نیز اعضای یکی از کانون‌های شورشی با برافراشتن یک تراکت به زبان انگلیسی با مضمون «مریم رجوی: ما می‌توانیم و باید دیکتاتوری آخوندی را سرنگون کنیم» روز هشتم مارس را گرامی داشتند.

زنان عضو کانون‌های شورشی در تهران نیز با برافراشتن پوستر‌هایی از مریم رجوی روز جهانی زن را گرامی داشتند.

یکی از اعضای کانون‌های شورشی در همدان نیز به‌ مناسبت هشتم مارس تراکتی حاوی تصویر و جمله‌ای از مریم رجوی به زبان انگلیسی با مضمون « نه به حجاب اجباری نه به دین اجباری و نه به دیکتاتوری» را برافراشت.

در چهارمحال بختیاری نیز به‌ مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن، تراکت آزادی زنان ایران با بانو مریم رجوی و تصویر مریم رجوی توسط اعضای کانون‌های شورشی برافراشته شد.

 

 

گرامی‌داشت ۸ مارس در کرمانشاه و تهران

اعضای کانون شورشی ۵۵۵ کرمانشاه با بلند کردن تراکت «مریم رجوی: می‌توان و باید بساط رعب و وحشت آخوندها را در هم شکست» روز جهانی زن را گرامی داشتند.

در تهران نیز به‌ مناسبت روز جهانی زن پوسترهای مریم رجوی با زیر نویس «زنان قیام‌کننده و پیشتاز مایه افتخار ایران و ایرانی شده‌اند و ویوا رجوی – می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد» توسط اعضای کانون‌های شورشی در اماکن مختلف پایتخت نصب شد.

همچنین بنر مریم رجوی با زیرنویس نه به حجاب اجباری نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری توسط اعضای کانون‌های شورشی در بلوار پیروزی تهران نصب شد.

 

 

می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد – فعالیت کانون‌های شورشی تهران

اعضای کانون شورشی ۸۰۰ با نصب تراکت «مریم رجوی: می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد» هشتم مارس، روز جهانی زن را گرامی داشتند.

اعضای کانون شورشی ۷۱۰ تهران نیز به‌ مناسبت ۸ مارس اقدام به نصب پوسترهای مریم رجوی با زیرنویس «نه حجاب اجباری نه دین اجباری نه حکومت اجباری – زنان قیام‌کننده که در بسیاری صحنه‌ها پیشتاز بودند مایه افتخار ایران و ایرانی شده‌اند» کردند.

همچنین پوسترهایی از مریم رجوی با زیر نویس اکنون نوبت زنان است که علیه تمامی اشکال ستمبه‌پاخیزند، در گرامی‌داشت روز جهانی زن توسط اعضای کانون‌های شورشی تهران نصب گردید.

 

بیشتر بخوانید: