728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین و انهدام نمادهای رژیم ایران در گلپایگان، دلیجان، سبزوار، تهران، سیرجان، لردگان، رفسنجان، قم، کرمانشاه، اهواز، همدان و خوزستان

فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین در شهرهای ایران
فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین در شهرهای ایران

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران در شهرهای میهن:

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج ضدمردمی در گلپایگان

اعضای کانون‌های شورشی ۶۱۲ گلپایگان طی یک عملیات انقلابی ضد سرکوب و اختناق در تاریخ هجدهم اسفند ۱۳۹۷ ورودی یکی از مراکز سرکوب رژیم آخوندی موسوم به پایگاه مقاومت بسیج ادارات و کارخانجات را با شعار آتش جواب آتش و به پیرو فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه سوری، به آتش کشیدند.

 

 

آتش زدن پایگاه بسیج ضدمردمی در استان مرکزی - دلیجان

اعضای کانون شورشی ۳۱۸ (مجاهد شهید مسعود محمدزاده) استان مرکزی طی عملیات انقلابی خود ورودی یکی از مراکز سرکوب و جاسوسی رژیم آخوندی در شهرستان دلیجان، موسوم به کانون بسیج مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی را در تاریخ نوزدهم اسفندماه جاری به آتش کشیدند.

 

 

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج ضدمردمی در سبزوار

اعضای کانون شورشی ۵۶۰ سبزوار طی عملیات انقلابی و ضد سرکوب و اختناق خود که در تاریخ نوزدهم اسفند ۱۳۹۷ انجام شد، یکی از مراکز سرکوب و جاسوسی رژیم ولایت فقیه، موسوم به پایگاه مقاومت بسیج را به آتش کشیدند.

 

 

استقبال از فراخوان مجاهدین به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه‌سوری در تهران، سیرجان، لردگان، رفسنجان و خوزستان

اعضای کانون‌های شورشی پیرو فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین برای قیام آتش در جشن ملی چهارشنبه‌سوری فعالیت‌های تبلیغاتی خود را در شهرهای مختلف افزایش دادند.

در تهران یکی از اعضای کانون‌های شورشی تراکت «با قیام آتش در چهارشنبه‌سوری به استقبال سال جدید می‌رویم» را برافراشت. همچنین تراکت می‌توان و باید ایران را از آخوندهای فاسد و پلید پس گرفت توسط اعضای کانون شورشی پخش شد.

در میدان انقلاب سیرجان نیز یکی از اعضای کانون‌های شورشی با در دست گرفتن تراکت «مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی» حمایت خود را از قیام آتش ابراز داشت.

اعضای کانون شورشی در لردگان نیز به‌ مناسبت فراخوان قیام آتش اقدام به دیوارنویسی شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای دزد – مرگ بر دیکتاتور» کردند.

در رفسنجان نیز اعضای کانون‌های شورشی اقدام به تکثیر و نصب فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه سوری، قیام آتش کردند.

اعضای کانون شورشی ۳۲۰ خوزستان نیز تراکت «با قیام آتش به استقبال چهارشنبه‌سوری می‌رویم» را برافراشته کرده و تصاویر منحوس خامنه‌ای و مزدورانش را به آتش کشیدند.

 

استقبال از فراخوان قیام آتش در قم، کرمانشاه، اهواز، همدان و تهران

اعضای کانون شورشی ۴۲۵ به‌ مناسبت قیام آتش اقدام به نصب تراکتهای «در چهارشنبه‌سوری آتش را بر سر آخوندها بریزیم – مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی – خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست – مرگ بر اصل ولایت فقیه» کردند.

در کرمانشاه نیز تراکت «مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر روحانی آتش جواب آتش» توسط اعضای کانون‌های شورشی پخش شد.

همچنین بر روی درب دبیرستان دخترانه عرفان اهواز شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی توسط اعضای کانون شورشی ۳۵۵اهواز درشت نویسی شد.

در همدان نیز شعار درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای بر دیوار درشت نویسی شد.

اعضای کانون‌های شورشی در اماکن مختلف تهران نیز به‌ مناسبت قیام آتش اقدام به دیوارنویسی شعارهای مرگ بر دیکتاتور درود بر مجاهدین – چهل سال ظلم ستم و سرکوب – مرگ بر خامنه‌ای درود بر مجاهدین کردند.

 

بیشتر بخوانید: