728 x 90

انهدام نمادهای حکومتی توسط کانون‌های شورشی مجاهدین در شهرهای ایران – گزارشهایی از تهران، کرج، خرم‌آباد، آمل، صالح‌شهر، قزوین و آذربایجان غربی

انهدام نمادهای حکومت آخوندی توسط کانونهای شورشی مجاهدین در شهرهای ایران
انهدام نمادهای حکومت آخوندی توسط کانونهای شورشی مجاهدین در شهرهای ایران

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران در شهرهای ایران اسیر:

آتش زدن پایگاه بسیج ضدمردمی در تهران

اعضای کانون شورشی ۹۹۹ طی یک عملیات انقلابی ضداختناق که در تاریخ یازدهم اسفندماه ۱۳۹۷ انجام شد، تابلوی یکی از مراکز سرکوب رژیم آخوندی موسوم به پایگاه ویژه مقاومت بسیج را با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی به آتش کشیدند.

 

انهدام بنر خامنه‌ای ملعون در کرج

اعضای کانون شورشی ۶۴۸ کرج در تاریخ دوازده اسفند ۹۷ یک بنر تبلیغات آخوندی که حاوی تصویر منحوس خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع بود را به آتش کشیدند. این عملیات انقلابی با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی انجام شد.

 

 

آتش زدن بنر خامنه‌ای و خمینی دجال در خرم‌آباد

اعضای کانون شورشی ۴۱۶ خرم‌آباد طی عملیات انقلابی خود بنر حاوی تصاویر خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد را با شعار تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش به آتش کشیدند. این عملیات ضداختناق در تاریخ دوازدهم اسفندماه جاری انجام شد.

 

آتش زدن مرکز سرکوب در تهران

اعضای کانون شورشی ۸۱۸ تهران ورودی یکی از پایگاههای سرکوب رژیم آخوندی موسوم به پایگاه مقاومت بسیج را در تاریخ دوازدهم اسفند ۹۷ به آتش کشیدند.

 

 

به آتش کشیدن پایگاه بسیج ضدمردمی در آذربایجان غربی

اعضای کانون شورشی ۸۱۰ آذربایجان غربی نیز با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد ارتش آزادی تابلوی یکی از مراکز سرکوب در رژیم ولایت فقیه، موسوم به پایگاه مقاومت بسیج را در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ به آتش کشیدند.

 

آتش زدن بسیج ضدمردمی در آمل

اعضای کانون شورشی ۷۷۰ آمل نیز ورودی یکی از مراکز سرکوب رژیم آخوندی موسوم به حوزه مقاومت بسیج را در تاریخ یازدهم اسفندماه جاری به آتش کشیدند.

 

 

به آتش کشیدن بیلبورد خامنه‌ای ملعون در صالح‌شهر خوزستان

اعضای کانون شورشی ۹۸۵ خوزستان نیز طی یک عملیات انقلابی ضداختناق بیلبورد حاوی تصویر خامنه‌ای جلاد که در ورودی صالح‌شهر نصب بود را به آتش کشیدند. این عمل انقلابی با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی آتش جواب آتش در تاریخ دوازدهم اسفند ۹۷ اجرا شد.

 

انهدام بنر منحوس خامنه‌ای جلاد در قزوین

بنر خامنه‌ای ملعون طی یک عملیات انقلابی در تاریخ دوازدهم اسفندماه جاری توسط اعضای کانون شورشی ۱۲۰ قزوین به آتش کشیده شد.

 

بیشتر بخوانید: