728 x 90

اعمال تحريمات عليه رژيم,

معاملات شرم‌آور با فاشیسم مذهبی

-

تایمز لندن
تایمز لندن
«ادامه معاملات پژو با حاکمان تهران شرم‌آور است» عنوان یک افشاگری است که توسط ژورژ مالبرونو خبرنگار فیگارو صورت گرفته است. وی از ورود یک هیأت رژیم ایران برای بازدید از کارخانه پژو ـ ستیروئن به فرانسه خبر داده است.
به گفته یکی از مدیران پژو، در کارخانه پژو در شهر وسول فرانسه ۵۰۰ نفر به‌طور خاص برای بازار ایران کار می‌کنند. وی می‌گوید تجار سودجو برای معامله با هیتلر از توجیهات مبتذل اقتصادی استفاده می‌کردند. مماشات با هیتلر به قیمت جان ۶۰ میلیون نفر تمام شد. مماشات با آخوندهای اتمی چه قیمتی خواهد گرفت؟
همزمان، تایمز لندن به نقل از دیوید لاری (David Lowry) مدیر سابق مرکز اروپایی اطلاعات تکثیر فاش کرد: پاریس در یک فعالیت پیچیده با رژیم تهران در تجارت تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم دست داشته است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات