728 x 90

رئیسی جلاد ۶۷ سر قبر خمینی دجال: سال ۵۸ برخی می‌گفتند جمهوری دموکراتیک اسلامی

رئیسی جلاد
رئیسی جلاد

رئیسی جلاد ۶۷ بر سر قبر خمینی دجال -۱۲فروردین۱۴۰۳

سال ۵۸ برخی می‌گفتند جمهوری دموکراتیک اسلامی

امام فرمودند جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد

 

وحشت جلاد ۶۷ از بحران و تشتت درونی و تأکید وی بر تشدید سرکوب

جامعه‌ای که در آن اختلاف بیفتد همه از بین می‌روند

اگر امر معروف و نهی از منکر کمرنگ شد شاهد تسلط اشرار و بدان خواهیم بود

رئیسی جلاد ۶۷ - تلویزیون رژیم:

در بیست و دو بهمن هم بودند همه موافق بودن و در میدان اما در رأی دادن به جمهوری اسلامی برخی نظرشون جمهوری اسلامی نبود اما ملت جمهوری اسلامی رو انتخاب کرد. برخی یک قیدی دیگه هم می‌زدن مثل لیبرال‌ها که اون زمان دولت دستشون بود می‌گفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی یا جمهوری. فقط امام فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد... لذا ما روز جمهوری اسلامی برامون بسیار اهمیت دارد.

جامعه‌ای که درش اختلاف بیفته همه از بین می‌روند لذا این‌که رهبری بارها تأکید می‌فرمایند انسجام و وحدت در جامعه این بسیار اهمیت داره.

اگر امر معروف و نهی از منکر در جامعه کم‌رنگ شد و ترک شد شاهد تسلط شرار و بدان باشید در هر حوزه‌ای تو بازار تو کارخونه تو مرکز علمی تو فرهنگ تو اقتصاد تو جای جای حکومت هرجا که شما امر به معروف و نهی از منکر بکنـــــــــــــــــید معروفی ببینید ترک شد اعلام کنید منکر ببینید انجام شد حساس باشید.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f8e886c6-6faf-4c34-8fda-b8bae87f9784"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات