728 x 90

تشدید سرکوب ,

اهواز- دستگیریهای کور و خودسرانه هموطنان عرب

-

دستگیریهای کور و خودسرانه هموطنان عرب
دستگیریهای کور و خودسرانه هموطنان عرب
اهواز - روز پنجشنبه ۱۱ شهریورماه ۹۵ نیروهای اطلاعاتی و انتظامی رژیم در کوی اهواز اقدام به دستگیری هموطنان عرب کردند. مزدوران به خانه‌های مردم این منطقه یورش برده و تعدادی از جوانان را دستگیر کردند.
آنان علت این دستگیرهای وحشیانه را به خانواده و بستگان جوانان نگفتند. مزدوران در این تهاجم وحشیانه از دیوار خانه‌های مردم بالا رفته و برای ایجاد ارعاب روی بام خانه‌های مردم مستقر شده بودند.

اسامی سه تن از دستگیرشدگان: رضا سواری، هادی سواری و علی ابو ولید اهوازی می‌باشد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات