728 x 90

دکتر محمود الهباش: سازمان آزادیبخش فلسطین تنها نماینده مردم فلسطین است

دکتر محمود الهباش مشاور محمود عباس رئیس دولت فلسطین
دکتر محمود الهباش مشاور محمود عباس رئیس دولت فلسطین

دکتر محمود الهباش مشاور محمود عباس رئیس دولت فلسطین در مصاحبه با العربیه بر نمایندگی مردم فلسطین توسط سازمان آزادیبخش فلسطین تأکید کرد و گفت:

موضوع نمایندگی سیاسی فلسطین رسمی و ملی تعیین‌تکلیف شده است. سازمان آزادیبخش فلسطین تنها نماینده مردم فلسطین است که شرعاً و قانوناً به‌نام مردم فلسطین حرف می‌زند.

غزه مسئولیت ماست کما این‌که کرانه غربی مسئولیت ماست و هم‌چنین بیت‌المقدس مسئولیت ماست. کل این منطقه مسئولیت سازمان آزادیبخش فلسطین است.

چه کسی این وضعیت را در غزه ایجاد کرد؟ آمریکا و اسراییل این وضعیت را ایجاد کردند حماس تنها یک وسیله است که موضع دولت فلسطین را تضعیف و فلسطینیان را شقه کنند. ولی به‌رغم همه اینها مردم فلسطین متحد هستند و موضع فلسطین متحد و ثابت است.

ما (به طرفهای خارجی) می‌گوییم اجازه بدهید که ما موضوع حماس را، فلسطینی و داخلی حل کنیم.

مردم فلسطین در غزه زیر قتل‌عام هستند ولی طرفی که مسئولیت همه این مصیبت‌ها را برعهده دارد طرف‌هایی هستند که باعث شقه در صفوف فلسطینیان شدند که آمریکا و اسراییل و برخی کشورهای منطقه این کار را با استفاده از حماس انجام دادند. مسئولیت برعهده طرفهایی است که بر ادامه این شقه اصرار دارند و نمی‌گذارند که موضوع فلسطین و همه سرزمین فلسطین شامل قدس و غزه و کرانه غربی به‌صورت عادلانه حل شود.

(تلویزیون العربیه - اول اردیبهشت ۱۴۰۳)

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/64089535-706c-4b95-94d2-3c26c24b116d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات