728 x 90

هشدار جعفرزاده ایمن‌آبادی: «مردم دارند له می‌شوند»

جعفرزاده‌ایمن آبادی
جعفرزاده‌ایمن آبادی

جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده پیشین مجلس رژیم یکشنبه اول اردیبهشت، در گفتگو با رسانه حکومتی خبر آنلاین اول فروردین به فقر و معیشت خانمان‌سوز اقشار مردم در دولت آخوند رئیسی اعتراف کرد و با بیان این‌که «مردم دارند له می‌شوند» به آ‌تش زیر خاکستر و ملتهب جامعه انفجاری، هشدار داد.

وی در بخشی از صحبت هایش گفت: ... مردم در حوزه درمان، در حوزه تأمین مواد پروتئینی و در حوزه تأمین سبد مسکن دچار مشکل هستند.
نرخ کالاها، نرخ دلار، هزینه داروها، هزینه مواد پروتئینی، هزینه پوشاک، هزینه آموزش، بگوید روزی که من آدم رئیس‌جمهور شدم چقدر بود، الآن چقدر است؟. 
مردم دارند له می‌شوند! گوشت به بالای ۸۰۰هزار تومان رسیده است. سفره‌های مردم آتش گرفت نه این‌که کوچک شده باشد...
وی با هشدار به فضای ملتهب و انفجاری جامعه گفت: در شهرداری تهران مردم ناراضی‌اند، در وزارتخانه‌ها مردم ناراضی‌اند، اصلاً وزیر با کارمندانش قهر است. شما خبر از وزارت اقتصاد ندارید. من خبر موثق دارم که در آنجا وزیر را لعن و نفرین می‌کنند. اصلاً سابقه نداشت در وزارتخانه‌ها وزیر لعن و نفرین شود...
او سپس به سفرهای پوشالی و تبلیغاتی آخوند رئیسی اشاره کرد و افزود:... رئیسی با ۴۰۰، ۵۰۰محافظ به این شهر و آن شهر می‌رود، بعد می‌گوید به میان مردم رفتم (؟!)
آقای رئیسی یک تیم را داروخانه‌ها بفرستند و یک تیم دیگر را به بازار بفرستد، شما پایتان را در چهارتا قصابی بگذارید همه چیز برای شما مشخص می‌شود. متأسفانه عرض کردم، با ۴۰۰ یا ۵۰۰ محافظ به این شهر و آن شهر می‌رود و بعد هم می‌گوید من رفتم میان مردم...
یکی هم می‌خواهد یک حرفی بزند، یک درخواستی دارد که مخالف نظر آقای رئیسی است، تند تند صلوات می‌دهند (؟!)... . 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ade06931-d54b-4718-8ca0-a79b5f242dbf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات