728 x 90

اخبار اعتراضي,اخبار کارگری,

سنندج، صحنه، عسلویه - اعتصاب و اعتراض دانشجویان، کارگران

-

دانشگاه پیام نور سنندج
دانشگاه پیام نور سنندج
سنندج - تجمع اعتراضی گروهی از دانشجویان دانشگاه پیام نور
صبح روز سه‌شنبه 24آذر 94 گروهی از دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج در اعتراض به ندادن وام دانشجویی که قرار بوده به دانشجویان داده بشود در محل دانشگاه تجمع کردند و خواهان تسریع در این امر شدند.

صحنه - تجمع اعتراضی گروهی از کارگران شهرداری
صبح روز سه‌شنبه 24آذرماه 94 گروهی از کارگران شهرداری شهرستان صحنه در اعتراض به پرداخت نشدن 4ماه حقوق و مزایا در محل شهرداری صحنه مقابل پارک توحید تجمع کردند و خواهان پرداخت حقوقشان شدند.

عسلویه - اعتصاب گسترده 700تن از کارگران شرکت پایندان فاز23-24-25 ادامه دارد
روز سه‌شنبه 24آذر94 در عسلویه فاز23-24-25 کارگران در ادامه اعتصاب خود درب خوابگاه را با چوب‌بسته‌اند و اجازه ورود به کسی را نمی‌دهند.
 
کارگران گفتند: ما فردا چهارشنبه 25آذر 94 به محل شرکت می‌رویم و اعتصاب خود را در محل شرکت ادامه می‌دهیم و این آخرین هشدار ما به کارفرما و دست اندرکاران است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات