728 x 90

سخنرانیها در جلسه پارلمان اروپا در استراسبورگ - رژیم ایران از زیر سایه نیابتی‌ها بیرون آمد

ریچارد چارنسکی نماینده پارلمان اروپا
ریچارد چارنسکی نماینده پارلمان اروپا

سخنان نمایندگان پارلمان اروپا در اجلاس رسمی ۵اردیبهشت این پارلمان با حضور جوزپ بورل پیرامون ضرورت تصویب یک قطعنامه در محکوم کردن جنگ‌افروزی رژیم ایران و لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا

ریچارد چارنسکی نماینده پارلمان اروپا از گروه محافظه‌کاران و رفرمیستهای اروپا: رژیم ایران سر مار جنگ و ترور و بخش فعال و اصلی جنگ در منطقه و اروپاست. زمان آنست که خامنه‌ای، سرمار را مجبور کنیم که قیمت این جنگها را بپردازد.

میلان زور نماینده پارلمان اروپا از گروه احزاب مردم اروپا: آقای بورل، شما هرگز به‌وضوح در کنار اپوزیسیون ایران به رهبری مریم رجوی و برنامه ۱۰ماده‌ای او نایستادید، شما هیچوقت در کنار نمایندگان پارلمان اروپا که توسط رژیم ایران در لیست تروریستی گذاشته شدند نایستادید، من از نامگذاری سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی حمایت می‌کنم.

گای فرهوشتاد نخست‌وزیر سابق بلژیک و نماینده پارلمان اروپا از احزاب لیبرال اروپا: ما ازاستراتژی بورل خوشمان نمیاید. شما باید استراتژی خودتان را تغییر بدهید. استراتژی دیپلوماسی مماشات به هیچ جایی نمی‌رسد

هر بار می‌گوئید ما تحریم کردیم چه تحریمی؟ سپاه پاسداران را لیست‌گذاری کنید. زمان آنست که اپوزیسیون را به‌رسمیت بشناسید اپوزیسیون ایران نماینده مردم ایران است دیپلماسی با رژیم ایران را تمام کنید.

دیوید مک الیستر رئیس کمیسیون خارجه پارلمان اروپا: دو هفته قبل رژیم ایران از زیر سایه نیابتیها بیرون آمد و تمامی منطقه در خطر درگیر شدن در یک جنگ قرار گرفت. رژیم ایران یک موجودیت تروریستی است. سپاه پاسداران هنوز در لیست تروریستی قرار نگرفته است. این کاری است که بایستی فوراً انجام بشود.

خاویر زارزالخوس نماینده پارلمان اروپا از گروه احزاب مردم اروپا: رژیم ایران تجاوزگری را به سطح بسیار بالاتری کشانده است. رژیم ایران یک تهدید جهانی است و در منازعات مختلف فعال است و فقط در خاورمیانه نیست. رژیم ایران قدرت خود را بر مبنای سرکوب خونین گذاشته است.

رژیم ایران باید قیمت نقض تعهداتش را بدهد. مبارزه زنان و اپوزیسیون دموکراتیک ایران که توسط دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران شیطان‌سازی شده باید به‌رسمیت شناخته شوند و توسط اتحادیه اروپا مورد حمایت قرار گیرند.

لوپز وایت از گروه احزاب مردم اروپا: این رژیم همان طرفی است که جرأت کرده همکارما آلخو ویدال کواداراس را ترور کند. زمان آن رسیده است که سپاه را لیست‌گذاری کنیم و مسیرمان را تغییر بدهیم و همگی علیه رژیم فعالیت کنیم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ee18812d-5af5-413f-8391-2dc9cb1f4fe1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات