728 x 90

-

پانزده‌هزار کارمند سفارت آمریکا در بغداد

-

منطقه سبز - سفارت آمریکا در بغداد
منطقه سبز - سفارت آمریکا در بغداد
مایکل مک لیلان، سخنگوی سفارت آمریکا در عراق گفت کارمندان سفارت آمریکا در حال حاضر نزدیک به پانزده‌هزار نفر می‌باشند. حضور این تعداد با موافقت دولت عراق بوده است. وی افزود: به‌دلیل گستردگی روابط آمریکا و عراق، سفارت به این میزان پرسنل نیاز دارد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات