728 x 90

کانونهای شورشی ایران در مشهد، خرم‌آباد، اصفهان، گلپایگان، تهران، بوشهر و تبریز نمادهای حکومت آخوندی را به آتش کشیدند

آتش زدن نمادهای حکومت آخوندی توسط کانونهای شورشی در شهرهای ایران
آتش زدن نمادهای حکومت آخوندی توسط کانونهای شورشی در شهرهای ایران

گزارشی از فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین در شهرهای مختلف ایران

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر در مشهد

اعضای کانون شورشی ۴۰۵ مشهد، طی عملیات انقلابی نهم بهمن ماه ۹۷خود که با شعار شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده انجام شد، ورودی پایگاه بسیج ضدمردمی، موسوم به پایگاه مقاومت فائزی که حاوی تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد نیز بود به آتش کشیدند.

 

پایگاه بسیج ضدمردمی در خرم‌آباد به آتش کشیده شد

اعضای کانون شورشی ۱۱۹ (مجاهد شهید طاهره طلوع) خرم‌آباد، در یک عملیات انقلابی ورودی پایگاه بسیج ضدمردمی، موسوم به سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگی را به آتش کشیدند. این عمل انقلابی به یاد مجاهد شهید طاهره طلوع (فرمانه سارا) در تاریخ نهم بهمن ماه جاری به اجرا در آمد.

 

آتش زدن پایگاه بسیج سرکوبگر در اصفهان

اعضای کانون شورشی ۵۵۵ اصفهان طی عملیات انقلابی دهم بهمن ۹۷ خود یکی از پایگاههای سرکوب رژیم آخوندی (پایگاه مقاومت بسیج ضد صاحب الزمان) را با شعار مرگ بر خامنه‌ای به آتش کشیدند.

 

انهدام بنر خامنه‌ای جلاد در گلپایگان

اعضای کانون شورشی ۹۰۰ گلپایگان در یک حرکت انقلابی بنر تبلیغی حاوی تصویر منحوس ولی‌فقیه ارتجاع را به آتش کشیده منهدم کردند. این حرکت انقلابی با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، در تاریخ دهم بهمن ۹۷ انجام شد

 

آتش زدن بنر تبلیغی بسیج ضدمردمی در تهران

اعضای کانون شورشی ۵۲۲ تهران، طی عملیات انقلابی نهم بهمن ماه جاری خود یک بنر تبلیغات دجالگرانه ارگان سرکوبگر بسیج را به آتش کشیدند. این عمل انقلابی با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد ارتش آزادی انجام شد.

 

انهدام تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای در بوشهر

اعضای کانون شورشی ۸۶۶ بوشهر نیز تابلوی تبلیغی حاوی تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای خونریز را پاره کرده و به آتش کشیدند.

 

انهدام بنر تصاویر خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد در تبریز

اعضای کانونی شورشی تبریز طی عملیاتی که در دهم بهمن ماه جاری انجام شد بنر دجالگرانه دهه زجر رژیم آخوندی که حاوی تصاویر منحوس خمینی دجال و ولی‌فقیه ارتجاع بود را در گرامی‌داشت ۱۹ بهمن ۶۰ به آتش کشیدند. اعضای این کانون شورشی در تراکتی که بر آن نوشته شده بود گرامی باد خاطره ۱۹ بهمن سال ۶۰ به یاد مجاهدانی که در مقابل پاسداران جهل و جنایت خمینی دجال، جواب آتش را با آتش دادند.

 

بیشتر بخوانید:

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5eed5edf-4687-4d7e-810a-b8dcdb2cb087"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات