728 x 90

صد و هشتادویکمین روز قیام سراسری - تهران - تظاهرات جوانان دلیر اکباتان با شعار امسال میده کشته سپاه مرگ بر کل نظام

قیام ایران
قیام ایران

روز چهارشنبه۲۴اسفند ۱۴۰۱، همزمان با صدو هشتادویکمین روز قیام سراسری مردم ایران است. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۲شهر با ۷۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۶۶۴تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

بوکان - تظاهرات جوانان دلیر با شعارهای شهید نمی‌میرد - ۲۴اسفند

بوکان - حضور گسترده جوانان دلیر همزمان با فراخوان برای چهارشنبه‌سوری - ۲۴اسفند

تهران - تظاهرات جوانان دلیر اکباتان با شعار امسال میده کشته سپاه مرگ بر کل نظام - ۲۴اسفند

شوش - تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی با شعار زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی وای از این بردگی ... - ۲۴اسفند

شهرکرد- مراسم چهارشنبه سوری و شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی  - ۲۳اسفند

کرج برگزاری جنش چهارشنبه‌سوری و شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ۲۳اسفند

ایذه طنین شعارهای جوانان دلیر ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم ۲۳اسفند

تهران طنین شعارهای امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه در خیابان سبلان ۲۳اسفند

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ee969c92-6cd7-4e7d-924e-5935fad80e8d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات