728 x 90

کانونهای شورشی ۳۰دی، سالروز آزادی مسعود رجوی را در شهرهای ایران گرامی داشتند. گزارش از: اهواز، تبریز، بوشهر، اصفهان، زهدان، اراک، نیشابور، بندر ماهشهر و شیراز

گرامیداشت سی دیماه در شهرهای ایران
گرامیداشت سی دیماه در شهرهای ایران

گزارشی از فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین در شهرهای مختلف ایران

گرامی‌داشت ۳۰دی در اهواز، تبریز، بوشهر، اصفهان و زاهدان

اعضای کانون شورشی مجاهد شهید فاطمه مسیح در اهواز به‌ مناسبت ۳۰دی، سالگرد آزادی مسعود، اقدام به نصب پوسترهای مسعود رجوی با زیرنویس آتش قیامها خاموشی نمی‌پذیرد کردند.

در تبریز نیز اعضای کانون شورشی ۶۵۵این شهر با بلند کردن تراکتهایی گفتند: سالروز آزادی جان جانان، برادر مسعود عزیز مان را تبریک می‌گوییم، برادر اسممو بنویس، خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست.

یکی از اعضای کانونهای شورشی در بوشهر نیز به‌ مناسبت ۳۰دی با در دست گرفتن تراکتی در همین رابطه، گفت: برادر اسم مرا هم بنویس حاضر حاضر حاضر.

در اصفهان نیز اعضای کانونهای شورشی با بلند کردن تراکتهای «۳۰دی روز آزادی مسعود رجوی از زندان شاه گرامی باد» «گرامی باد ۳۰دی سالروز آزادی شیر همیشه بیدار، مسعود رجوی از زندان شاه خائن»، این روز تاریخی را تبریک گفتند. یکی از اعضای کانون شورشی گفت: شیر همیشه بیدار خدا نگهدارت باد ۳۰در مبارک، حاضر حاضر حاضر. همچنین پوسترهای مسعود رجوی با زیرنویس «خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست» توسط کانونهای شورشی در اصفهان نصب گردید.

در زاهدان نیز تراکتی با مضمون ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندان شاه مبارک باد، توسط اعضای کانون شورشی ۵۷۱این روز نصب شد.

 

خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست – فعالیت کانونهای شورشی زاهدان، اراک و نیشابور

جمعی از اعضای یکی از کانونهای شورشی زاهدان با سردادن شعار خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست و بلند کردن پوسترهایی از مسعود رجوی سالگرد ۳۰دی را گرامی‌داشتند. همچنین تراکت «۳۰دی سالروز آزاد مسعود رجوی از زندان شاه مبارک باد» توسط کانونهای شورشی این شهر نصب شد.

در اراک نیز پوسترهایی از مسعود رجوی با زیرنویس سی دی سالروز آزادی آخرین دسته زندانیان سیاسی مبارک باد – مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی – خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست – از آن ماست پیروزی از آن ماست فردا، توسط اعضای کانونهای شورشی این شهر در اماکن مختلف نصب گردید.

اعضای کانونهای شورشی نیشابوری نیز در گرامی‌داشت ۳۰دی اقدام به نصب پوسترهایی از مسعود کردند. همچنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی دیوارنویسی شد

 

فعالیت کانونهای شورشی در بندر ماهشهر و شیراز

جمعی از اعضای کانون شورشی ۴۵۵بندر ماهشهر نیز در یک حرکت نمادین با چیدن میز گل و شیرینی و نصب تراکت این روز تاریخی را گرامی داشته گفتند: شیر همیشه بیدار رسیده وقت دیدار ۳۰دی سالروز آزادی برادر مسعود رجوی شیر همیشه بیدار خلق قهرمان ایران مبارک باد، درود بر مریم و مسعود رجوی.

اعضای کانونهای شورشی در شیراز نیز اقدام به نصب پوسترها مسعود رجوی کردند و سالروز آزادی مسعود از زندان شاه را تبریک گفتند، در زیر برخی از پوسترهای نصب شده شعار، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی بچشم می‌خورد.

 

بیشتر بخوانید:

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b5f9237f-9206-456f-93bb-086e768ee532"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات