728 x 90

تشدید سرکوب ,

ایجاد رعب و وحشت جهت ممانعت از برگزاری مراسم دومین سالروز اعدام جنایتکارانه ریحانه جباری

-

مزار ریحانه جباری
مزار ریحانه جباری
بعدازظهر روز پنجشنبه مأموران اطلاعات آخوندی، مادر بزرگ و مادر ریحانه جباری (خانم شعله پاکروان) و تعدادی از اقوام و دوستان خانواده ریحانه جباری را که برای مراسم دومین سالروز اعدام جنایتکارانه ریحانه در آرامگاه وی گرد آمده بودند، بازداشت و بعد از چرخاندن با خودرو در داخل بهشت زهرا، مجدداً آنان را رها می‌کنند. این عمل ضدانسانی مأموران اطلاعات و سرکوبگر رژیم به قصد بر هم زدن این تجمع و ایجاد وحشت در بین شرکت کنندگان انجام گرفته است.

هم اکنون جمعی از دوستان و تعدادی از اعضای خانواده ریحانه جباری بر سر آرامگاه وی هستند و لباس شخصیهای بدنام نیز برای ادامه همین فضای رعب در اطراف پرسه می‌زنند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات