728 x 90

آلودگی هوا,

توافق تاریخی در مورد گازهای گلخانه‌یی

-

توافق تاریخی در مورد گازهای گلخانه‌یی
توافق تاریخی در مورد گازهای گلخانه‌یی
نمایندگان بیش از ۱۵۰ کشور روز شنبه در نشست آب و هوایی کیگالی، پایتخت رواندا در مورد حذف تدریجی گازهای گلخانه‌ای هیدروفلور کربن به توافق رسیدند.

این گازها در وسائل سرمایشی مانند یخچالها و خنک کننده‌ها به کار می‌روند و اثر تخریبی آنها برای محیط زیست و لایه ازون ده‌هزار برابر بیش از دی اکسید کربن است.

مدیر مؤسسه توسعه پایدار می‌گوید: «این یک توافق تاریخی است، حرکتی رو به جلو پس از کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس و پیش از کنفرانس مراکش. به این ترتیب برای حل مشکل تغییر آب و هوا شانس زیادی خواهیم داشت».

موافقتنامه به‌صورت اصلاحیه پروتکل ۱۹۸۷ مونترال درباره حفاظت از لایه ازون ارایه شده و کشورها را به سه دسته تقسیم می‌کند. بر این اساس کشورهای صنعتی تا سال ۲۰۱۹ ده درصد و تا سال ۲۰۳۶، هشتاد و پنج درصد از تولید گازهای هیدروفلورکربن خواهند کاست. کشورهای در حال توسعه گروه دوم و سوم نیز تا سال ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۸ تولید این گازها را ثابت نگه می‌دارند و سپس به‌صورت تدریجی از میزان آن خواهند کاست.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات