728 x 90

اعدام دسته جمعي,تشدید سرکوب ,

انتقال شش زندانی به سلولهای انفرادی زندان مرکزی کرج جهت اجرای حکم اعدام

-

زندان مرکزی کرج
زندان مرکزی کرج
دژخیمان خامنه‌ای زندان مرکزی کرج روز پنجشنبه 27آبان 95 شش زندانی را جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل کردند.

اسامی سه تن از این زندانیان عبارتند از علی فیروزی، میرزا عزیزپور گرواند و شمس الله گرواند.

قرار است که حکم اعدام این شش زندانی به‌زودی اجرا شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/90186ebb-8289-4f0f-a790-ffc694c445c3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات