728 x 90

حركات اعتراضى داخل,

درگیری جوانان و مأموران انتظامی در ورزشگاه آزادی

-

درگیری میان جواتان و مأموران نیروی انتظامی رژیم در مسابقه پرسپولیس و سپاهان
درگیری میان جواتان و مأموران نیروی انتظامی رژیم در مسابقه پرسپولیس و سپاهان
روز جمعه در پایان مسابقه فوتبال در ورزشگاه آزادی، جوانان خشمگین و معترض با مأموران انتظامی که قصد حمله به آنان را داشتند، درگیر شدند.
ابعاد اعتراض و درگیری به حدی بود که خبرگزاری رسمی رژیم ـ موسوم به ایرنا ـ مجبور به گزارش آن شد. این خبرگزاری برای پوشاندن سمت و سوی اعتراضی و خشم جوانان، مدعی شد که علت درگیری مستقر شدن مأموران در جایگاه هواداران تیم سپاهان اصفهان، به‌منظور جلوگیری از درگیری بوده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات