728 x 90

پاسخ کانون‌های شورشی به فراخوان مجاهدین در شهرهای مختلف ایران – تهران، خوزستان، شیراز، سمنان، ماهشهر، بندر انزلی، کرمانشاه، ارومیه و ساوه

پاسخ به فراخوان مجاهدین در شهرهای ایران
پاسخ به فراخوان مجاهدین در شهرهای ایران

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین در شهرهای ایران، به‌ مناسبت چهارشنبه‌سوری و قیام آتش:

آتش زدن پوستر منحوس ولی‌فقیه ارتجاع در پاسخ به فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در تهران

اعضای کانون شورشی ۸۹۶ تهران نیز با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی آتش جواب آتش شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده، تصاویر خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد را به آتش کشیدند.

اعضای کانون شورشی دیگری نیز در تهران تصاویر متعددی از خمینی دجال و خامنه‌ای خون‌ریز را در پاسخ به فراخوان مجاهدین آتش زدند.

پاسخ به فراخوان مجاهدین در سمنان، خوزستان و شیراز

اعضای کانون شورشی ۱۲۳ سمنان ضمن نصب تراکتی با مضمون «پاسخ به فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به‌ مناسبت چهارشنبه‌سوری – مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی آتش جواب آتش» پوستر منحوس خامنه‌ای و خمینی دجال را به آتش کشیدند.

همچنین اعضای کنون شورشی در خوزستان پلاکاردی حاوی شعار تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش را در یکی از محلات نصب کردند.

در شیراز نیز یکی از کانون‌های شورشی با نصب عکسهای خامنه‌ای جلاد بر یک منبع زباله که روی آن نوشته شده بود جای ولایت اینجاست، آنها را به آتش کشید.

 

آتش زدن پوستر خامنه‌ای و خمینی دجال در تهران، سمنان،

اعضای کانون شورشی ۹۵۳ تهران نیز پوستر مشترک خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد را با شعار مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی سوزاندند.

تراکت چهارشنبه‌سوری قیام آتش # دیکتاتور در آتش – هفته اعتراض و آتش علیه اهریمنان عمامه‌دار توسط اعضای کانون شورشی در سمنان نصب شد.

 

آتش زدن پوستر خمینی دجال در ماهشهر

اعضای کانون شورشی ۴۰۲ ماهشهر نیز با شعار تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش، پوستر خمینی دجال را در منبع زباله آتش زدند.

همچنین اعضای کانون شورشی ۱۲۶ نیز تصویر خمینی دجال را با شعار مرگ بر خمینی لعنت بر خامنه‌ای درود بر رجوی، در ماهشهر به آتش کشیدند.

 

آتش زدن پوستر مشترک خمینی و خامنه‌ای جلاد در بندر انزلی، تهران

اعضای یکی از کانون‌های شورشی در بندر انزلی در پاسخ به فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین خلق ایران پوستر مشتر خمینی دجال و خامنه‌ای ملعون را آتش زدند.

در تهران نیز اعضای کانون شورشی ۳۰۰ اقدام به نصب تراکتهای «می‌توان و باید ایران‌زمین را از آخوندهای فاسد و تبهکار پس گرفت – مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی – نوروز ترین نوروز با ارتش آزادی» کردند.

 

فعالیت کانون‌های شورشی در پاسخ به فراخوان قیام آتش در کرمانشاه و ارومیه

اعضای کانون شورشی عبدالحسین اصغری در کرمانشاه تصویر منحوس خامنه‌ای جلاد را آتش زدند.

اعضای کانون شورشی در ارومیه نیز اقدام به پخش و نصب پوسترهای مسعود و مریم رجوی و فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه‌سوری کردند.

 

آتش زدن تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای در ساوه

اعضای کانون شورشی ولی‌الله فرهادی در سمنان نیز تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد را با شعار تو دکتاتور من آرش آتش جواب آتش مرگ بر خامنه‌ای آتش زدند.

 

بیشتر بخوانید:

وحشت از «کیبورد اعضای مجاهدین» در فضای مجازی