728 x 90

فعالیت کانونهای شورشی ایران، انهدام نمادهای حکومت آخوندی در مشهد، بندرعباس، زاهدان و سلماس

انهدام نمادهای رژیم آخوندی توسط کانونهای شورشی ایران
انهدام نمادهای رژیم آخوندی توسط کانونهای شورشی ایران

گزارشی از فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین در شهرهای مختلف ایران

آتش زدن پایگاه بسیج سرکوبگر در مشهد

اعضای کانون شورشی ۸۱۵ مشهد در عملیات انقلابی خود که یازدهم بهمن ماه انجام شد ورودی یکی از پایگاههای سپاه سرکوبگر رژیم آخوندی، موسوم به حوزه مقاومت بسیج خواهران شاندیز را با شعار زنده باد آزادی درود بر رجوی، به آتش کشیدند. اعضای این کانون شورشی در تراکتی تأکید کردند «ما کانونهای شورشی ریش و ریشه این نظام را نابود خواهیم کرد».

 

به‌آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی در بندرعباس

اعضای کانون شورشی مجاهد شهید سردار خیابانی، در حرکت انقلابی خود در تاریخ دهم بهمن ۹۷، بنر تبلیغاتی دهه زجر بسیج ضدمردمی را که حاوی تصاویر خمینی دجال و خامنه‌ای خونریز بود را با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی به آتش کشیدند.

 

انهدام بنر خمینی دجال و خامنه‌ای در زاهدان

اعضای کانون شورشی ۱۱۸زاهدان نیز بنر تبلیغاتی دهه زجر رژیم آخوندی که حاوی تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای بود را در تاریخ یازدهم بهمن ماه جاری با شعار مرگ بر خامنه‌ای دجال ظالم درود بر مسعود و مریم رجوی، آتش زده منهدم کردند.

 

انهدام بنر تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد در سلماس

اعضای کانون شورشی مجاهد شهید رعنا جهان روشن در سلماس بنر تبلیغات دجالگرانه رژیم به مناسب دهه زجر را که حاوی تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای ملعون بود را به آتش کشیده منهدم کردند. این عملیات انقلابی با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی و در تاریخ یازدهم بهمن ماه جاری انجام گرفت.

 

بیشتر بخوانید:

کانونهای شورشی هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در شهرهای ایران، پایگاههای بسیج سرکوبگر و عکسهای خامنه‌ای را به آتش می‌کشند. این سلسله عملیات در شرایطی صورت می‌گیرد که رژیم در اطراف همه پایگاههای بسیج و عکسهای خامنه‌ای دوربین مخفی کار گذاشته است و برای حفظ این پایگاهها همه اقدامات امنیتی لازم را انجام داده است با چنین وضعیتی به آتش کشیدن آنها توسط کانونهای شورشی و فیلمبرداری از این عملیات شجاعانه، نشان‌دهنده روحیه جنگاوری کانونهای شورشی، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران است