728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,

زندانی سیاسی محسن دکمه‌چی از بهداری زندان به بند بازگردانده شد

-

در اصلی گوهردشت
در اصلی گوهردشت
دژخیمان زندان گوهردشت کرج، به‌رغم وضعیت وخیم زندانی سیاسی محسن دکمه‌چی، به‌خاطر ابتلا به بیماری سرطان، وی را از بهداری زندان به بند بازگرداندند.
زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در اعتراض به عدم معالجه وی دست به اعتصاب غذا زده بودند.
رژیم آخوندی زندانی سیاسی محسن دکمه‌چی را به‌خاطر حضور فرزندش در اشرف و کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی دستگیر کرده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات