728 x 90

استقبال وزارت‌خارجه آلمان از تمدید مأموریت هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل در ایران

شورای حقوق‌بشر ملل متحد
شورای حقوق‌بشر ملل متحد

وزارت‌خارجه آلمان روز پنجشنبه ۱۶ فروردین با انتشار بیانیه‌ای با استقبال از تمدید مأموریت هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل در ایران نوشت: «حتی با گذشت ۱.۵سال از مرگ مهسا امینی و سرکوب وحشیانه اعتراضات بعدی، وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان فاجعه‌بار است. به همین دلیل است که بسیار مهم است که امروز شورای حقوق‌بشر مأموریت هیأت حقیقت‌یاب خود را تمدید کرد».
وزارت‌خارجه آلمان در ادامه پیام خود اضافه کرد: «جامعه جهانی رصد کردن دقیق وضعیت را متوقف نخواهد کرد. کسانی که در ایران مسئول هستند نمی‌توانند بدون مجازات باقی بمانند. ما مردم شجاع ایران را رها نخواهیم کرد. سرنوشت آنها برای ما وظایفی به همراه دارد و خواهد داشت».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/33965f2f-7ede-4edd-99c2-5c4ef46e04ec"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات