728 x 90

شقه دروني رژيم,

رفسنجانی: من از سبکی که فعلاً دارد در رسانه ملی عمل می‌شود راضی نیستم

-

--
--
در بحبوحه جنگ گرگها در رأس نظام آخوندی، سایت رفسنجانی قسمتهایی از مصاحبه وی در سال 89 با یکی از نشریات حکومتی که سیاستهای خامنه‌ای در رادیو و تلویزیون را زیرعلامت سؤال برده به‌طرز معنی داری درج کرده است.
رفسنجانی می‌گوید: آیا برای دفاع از انقلاب، نیاز است که به رنگ و لعابهای دروغین متوسل شویم؟ من از سبکی که فعلاً دارد در رسانه ملی عمل می‌شود، راضی نیستم. باید به کانال‌هایی که مطلب می‌گویند، گوش داد. ... .. وقتی چیزی ممنوع شود، آدم‌های کنجکاو بیشتر دنبال آنها می‌روند تا ببینند آن چه بود؟

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات