728 x 90

اعتماد آنلاین: هرج و مرج و بهم‌ریختگی تعادل نسبی قیمتها و هزینه‌ها

بحران اقتصادی و فشار روی مردم
بحران اقتصادی و فشار روی مردم

رسانه‌های حکومتی این روزها با اعتراف به افسارگسیختگی و «‌بحران تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها» ی اقشار مردم که دچار به هم ریختگی و هرج و مرج شده است به پیامدهای اجتماعی این وضعیت فوق بحرانی در نظام آخوندی هشدار می‌دهند.

روزنامه حکومتی اعتماد آنلاین ۱۹ فروردین، به‌نقل از رسانه حکومتی اطلاعات نوشت: نرخ‌های مایحتاج ضروری دچار چنان رها شدگی و هرج و مرجی است که هر روز در مطبوعات و رسانه‌های عمومی «سوژه خبری» می‌شود.
این رسانه حکومتی ضمن هشدار به شرایط وخامت بار اقتصادی در نظام آخوندی افزود: بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شاخص به‌هم ریختگی در جامعه، بحران عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها برای اغلب خانواده‌ها یا به‌هم ریختگی تعادل نسبی قیمتها و هزینه‌ها است. نرخ‌های مایحتاج ضروری دچار چنان رها شدگی و هرج و مرجی است که هر روز در مطبوعات و رسانه‌های عمومی «سوژه خبری» می‌شود. کافی است نیم نگاهی به هزینه‌های درمانی و بهداشتی، اعم از تهیه داروها تا بستری شدن در بیمارستانها و مراکز درمانی داشته باشید! واقعیت جامعه نشان می‌دهد که تعادل درآمدی و هزینه‌ها برای بسیاری از خانواده‌ها به هم خورده است.
رسانه حکومتی در ادامه می‌افزاید: برای این واقعیت تلخ در حالی‌که بحران «کار و بیکاری» را نیز بسیاری از خانواده‌ها تجربه می‌کنند، نقد و تفسیرها و راه‌کارهای مالی و اقتصادی نیز ارائه می‌شود. اما واقعیت میدانی هم‌چنان نابرابری درآمدی و هزینه‌ها و رشد و فراگیری فقرزدگی است. ترسیم نقاشی گل و بلبل از چرخه اقتصادی و مالی کشور، شاید در فضای رسانه‌یی و تبلیغاتی چندان مشکل نباشد، اما مردم در جامعه با واقعیتها زیست فردی و اجتماعی خود را تنظیم می‌کنند. واقعیت غیرقابل انکار در چرخه باور بسیاری از خانواده‌ها با درآمد ثابت و هزینه‌های مدام در نوسان و بالا رونده، این جمله است: بحران در معیشت عمومی مردم است!

(رسانه حکومتی اعتماد آنلاین ۱۹ فروردین)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4b9c8deb-db32-437a-8789-05fb031853cd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات