728 x 90

درخواست حکم اعدام برای شماری از زندانیان سیاسی در زندان اوین توسط دادستان جنایتکار

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ درخواست حکم اعدام برای شماری از زندانیان سیاسی در زندان اوین توسط دادستان جنایتکار

فراخوان به اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام زندانیان سیاسی و آزادی آنها

 

دادستان رژیم آخوندها برای شماری از زندانیان سیاسی، از جمله مهدی حسنی، بهروز احسانی و حسین درخشانی در بند ۶ زندان اوین به اتهامات آخوند‌ساخته بغی و محاربه، از بیدادگاه ضدانقلاب تقاضای حکم اعدام کرده است. بهروز احسانی ۶۹ساله در آذر ۱۴۰۱، حسین درخشانی، ۵۱ساله در ۲۰شهریور ۱۴۰۱ و مهدی حسنی ۴۰ساله در مهر ۱۴۰۱ دستگیر شده‌اند. مهدی بیش از هفت ماه در سلولهای انفرادی زیر شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشته است.

پیش از این شهریار بیات ۶۴ساله که در اسفند ۱۴۰۱ در جریان قیام سراسری دستگیر و به ۸سال و ۶ماه زندان محکوم شده بود، با پرونده‌سازی جدید وزارت اطلاعات توسط شعبه ۱۳ بیدادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام آخوندساخته «سب النبی» به «اعدام از طریق چوبه دار» محکوم گردید.

مقاومت ایران کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره حقوق‌بشر در ایران، هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی و عموم مراجع مدافع حقوق‌بشر را به اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام زندانیان سیاسی و آزادی آنان فرامی‌خواند و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیأت حقیقت‌یاب از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی تأکید می‌کند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰فروردین ۱۴۰۳ (۸ آوریل ۲۰۲۴)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3c15a1b7-8f72-4507-a8f2-46a146446aab"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات