728 x 90

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی در پاسخ به فراخوان مجاهدین خلق ایران در کرج، تهران، اهواز، خوی، ارومیه، زنجان، شهرکرد، شیراز و کرمانشاه

فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین در شهرهای ایران
فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین در شهرهای ایران

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین، به‌ مناسبت چهارشنبه‌سوری و قیام آتش در شهرهای ایران:

آتش زدن پوستر خامنه‌ای جلاد و خمینی دجال در تهران و کرج

اعضای کانون‌های شورشی در تهران پوسترهای خامنه‌ای جلاد را در پاسخ به فراخوان مجاهدین آتش زدند.

در کرج نیز پوسترهای منحوس خمینی دجال توسط کانون‌های شورشی این شهر آتش زده شد.

 

پاسخ به فراخوان مجاهدین در اهواز، کرج، خوی و تهران

اعضای کانون‌های شورشی در اهواز تصاویر خط خورده خمینی و خامنه‌ای را با نوشته بیت رهبری روی سطل زباله چسباندند .

اعضای کانون شورشی ۲۰۱ کرج نیز ضمن بلند کردن تراکت مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی آتش جواب آتش، منبع زباله‌ای که بر آن نوشته شده بود بیت خامنه‌ای را آتش زدند.

در خوی نیز تراکت مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی توسط یکی از اعضای کانون شورشی برافراشته شد.

همچنین شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی توسط اعضای کانون شورشی در تهران دیوارنویسی شد.

 

دیوارنویسی در تهران و ارومیه

شعار تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش توسط اعضای کانون شورشی ۴۲۱ تهران دیوارنویسی شد.

 

کانون شورشی دیگری نیز در تهران اقدام به دیوارنویسی شعار مرگ بر خامنه‌ای کرد.

در ارومیه نیز شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی – سازمان مجاهدین ادامه دهنده راه مصدق، توسط اعضای کانون‌های شورشی این شهر دیوارنویسی شد.

 

دیوارنویسی و تخریب بنر - فعالیت در زنجان، شیراز، شهرکرد، تهران

اعضای کانون شورشی در زنجان نیز شعار مرگ بر خامنه‌ای را دیوارنویسی کردند.

در شیراز نیز شعار ایران مریم مریم ایران توسط کانون‌های شورشی دیوارنویسی شد.

در شهرکرد نیز شعار مرگ بر خامنه‌ای توسط کانون‌های شورشی این شهر برکف مسیر درشت نویسی شد.

اعضای کانون‌های شورشی در تهران نیز با پاره کردن یک بنر تبلیغات آخوندی بر آن شعار درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای نوشتند.

یکی دیگر از کانون‌های شورشی نیز تراکتهای «تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی – آخرین هفته سال را به هفته اعتراض و آتش علیه اهریمنان عمامه‌دار تبدیل کنیم» را بر یکی از پلهای عابر پیاده نصب کردند.

 

آتش زدن تصاویر سران رژیم ولایت فقیه در کرمانشاه و شیراز

اعضای کانون شورشی عبدالحسین اصغری در کرمانشاه، تصویر خامنه‌ای جلاد را در پاسخ به فراخوان مجاهدین آتش زدند.

در شیراز اعضای کانون‌های شورشی تابلو پایگاه هوایی موسوم به خمینی را تخریب کردند. همچنین تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد و روحانی شیاد توسط اعضای کانون شورشی ۴۴۴ شیراز با شعار مرگ بر خامنه‌ای روحانی لعنت بر خمینی درود بر رجوی آتش زدند

 

بیشتر بخوانید: