728 x 90

همایش بزرگ ایرانیان، همراهی کانونهای شورشی در شهرهای ایران

همراهی با همایش بزرگ مقاومت در شهرهای ایران
همراهی با همایش بزرگ مقاومت در شهرهای ایران

هموطنان و اعضای کانونهای شورشی در شهرهای مختلف ایران همزمان با اجرای همایش بزرگ ایرانیان این گردهمایی بزرگ مقاومت آن‌را که به‌طور زنده از طریق شبکه‌های اینترنتی یا سیمای آزادی پخش می‌شد دنبال کردند.

گزارشهایی از شهرهای ایذه –تهران-سمنان –اردک –شیراز-اردبیل- شیراز-اردبیل-تهران-همدان - شهریار-شاهرود-قزوین و بسیاری شهر دیگر میهن در این رابطه دریافت کردیم.

یکی از اعضای کانونهای شورشی هنگام مشاهده این گردهمایی عظیم گفت:

خواهرمریم رجوی من به‌عنوان کانون شورشی همدان پیام شما را دریافت کردم، شعله قیام را هر چه شعله‌ور تر خواهیم کرد، مرگ بر خامنه‌ای روحانی

 

تهران

اعضای یکی از کانونهای شورشی در تهران را نشان می‌دهد که پخش مستقیم همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس را از طریق موبایل دنبال می‌کنند و فیلمی از همراهی خود با گردهمایی مقاومت و تماشای مستقیم سخنرانی مریم رجوی که می‌گوید زمان زمان سرنگونی است پیروزی حتمی است و ایران آزاد می‌شود و... ارسال کرده‌اند.

دنبال کردن پخش مستقیم مراسم همایش بزرگ ایرانیان - تهران

 

اعضای کانون شورشی دیگری از تهران قطعه فیلمی از دنبال کردن پخش مستقیم همایش بزرگ ایرانیان و همراهی خود با این گردهمایی مقاومت را برایمان ارسال کردند.

همراهی با گردهمایی مقاومت در تهران

 

سمنان، اراک و شیراز

اعضای کانونهای شورشی دیگری از شهرهای سمنان، اراک و شیراز نیز تصاویری از همراهی خود با پخش مستقیم همایش بزرگ ایرانیان فرستاده‌اند که آنها را که مشغول تماشای مستقیم گردهمایی ایران آزاد از طریق موبایل یا تلویزیون هستند را نشان می‌دهد.

همراهی کانونهای شورشی سمنان و اراک و شیراز با همایش بزرگ ایرانیان

 

اردبیل

اعضای کانونهای شورشی در اردبیل نیز پخش مستقیم همایش بزرگ ایرانیان را از طریق موبایل دنبال کردند.

همراهی کانون شورشی اردبیل با همایش بزرگ ایرانیان

 

همدان

یکی از اعضای کانونهای شورشی در همدان نیز که پخش مستقیم همایش بزرگ ایرانیان را از طریق موبال دنبال می‌کرد گفت: « خواهر مریم رجوی من به‌عنوان کانون شورشی همدان پیام شما را دریافت کردم و شعله قیام را هر چه شعله‌ور‌‌ تر خواهیم کرد، مرگ بر خامنه‌ای روحانی».

پیام همراهی کانون شورشی همدان

 

ایذه

اعضای کانونهای شورشی در ایذه نیز پخش مستقیم همایش بزرگ ایرانیان را که از ماهواره سیمای آزادی به‌طور مستقیم پخش می‌شد دنبال کردند و با ارسال قطعه فیلی همراهی خود را با گردهمایی ابراز داشتند.

همراهی با همایش بزرگ ایرانیان در ایذه

 

شهریار، شاهرود و قزوین

اعضای کانونهای شورشی در شهریار، شاهرود و قزوین نیز پخش مستقیم همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس را که از کانالهای متعدد ماهواره‌ای و اینترنتی پخش می‌شد دنبال کردند. اعضای این کانونهای شورشی قطعه فیلمهایی که همراهی آنها را با گردهمایی مقاومت نشان می‌داد ارسال کردند که تماشای پخش مستقیم همایش بزرگ ایرانیان از طریق موبایل یا تلویزیون را نشان می‌دهد.

همراهی کانونهای شورشی شهریار و شاهرود و قزوین از همایش بزرگ ایرانیان

 

 

بیشتر بخوانید:

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات