728 x 90

تظاهرات ضد حكومتي,اعتراضات دانشجويي,

فوری - بیش از 2500 تن از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز با شعار «مرگ بر دیکتاتور» تظاهرات کردند و با مزدوران سربکوبگر رژیم درگیر شدند

-

تظاهرات دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه آزاد تهران - آرشیو
تظاهرات دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه آزاد تهران - آرشیو
بیش از دوهزار‌و‌پانصد تن از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز امروز با شعار «مرگ بر دیکتاتور» تظاهرات کردند و با مزدوران سربکوبگر رژیم درگیر شدند.
به گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور از ساعت 12 و 30دقیقه امروز سه‌شنبه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به تشدید سرکوب در دانشگاهها و احضار و دستگیری دانشجویان آغاز شد.
دانشجویان شعار می‌دادند:
دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد
الله اکبر الله اکبر
و بسیجی برو گمشو
دانشجویان با توجه به‌شهادت امام جعفر صادق (ع) دست نمی‌زدند اما جملگی پا می‌کوبیدند بطوریکه ساختمان دانشگاه را بلرزه در آورده بودند.
با توجه به اینکه این تظاهرات از قبل توسط دانشجویان اعلام شده بود رژیم آخوندی عوامل سرکوبگرش را بسیج کرده بود تا مانع برگزاری آن شود. اما دانشجویان بپاخاسته توانستند این مزدوران عقب بنشانند. یک روز قبل از برگزاری تظاهرات نیز شماری از دانشجویان احضار شده و مورد تهدید قرار گرفته بودند اما دانشجویان اعتنایی به این تهدیدها و اقدامها سرکوبگرانه نکردند.
به گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور در ساعت 13 و 30دقیقه حمله به دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز توسط نیروهای سرکوبگر بسیجی و لباس شخصی وحراست که از بیرون دانشگاه وارد شدند شروع شد.
آنها به ضرب و جرح دانشجویان پرداختند اما با مقاومت آنها روبه‌رو شدند. مزدوران سرکوبگر برای متفرق کردن دانشجویان از گاز اشک‌آور استفاده کردند و یک دانشجو را دستیگر و به دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه منتقل کردند. درگیری تا ساعت دریافت این گزارش ادامه داشت و رژیم در وحشت از اوجگیری آن دانشگاه را تعطیل اعلام کرد.