728 x 90

اعتراف غریب آبادی معاون سردژخیم اژه‌ای به ابعاد اقدام رژیم در خارج از کشور علیه مجاهدین

غریب آبادی معاون سردژخیم اژه‌ای
غریب آبادی معاون سردژخیم اژه‌ای

غریب آبادی معاون سردژخیم اژه‌ای ضمن اعتراف به ابعاد اقدام رژیم در خارج از کشور گفت  ۲۰۰رئیس نمایندگی داریم انتظار این است حداقل هر کدام یک مصاحبه علیه مجاهدین بکنند، یک مقاله چاپ بکنند یک سخنرانی در دانشگاه بگذارند، از افراد در محل استفاده کنند.

وی در گفتگو با تلویزیون حکومتی به سوزوگداز از فعالیت‌های مجاهدین پرداخت و گفت:

هیچ کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران قربانی تروریست نبوده. ما آماری که اعلام می‌شود ۱۷هزار تا ۲۵هزار هم ما آمار قربانی تروریسم داریم هر چند ادعا می‌کنند مثل گروهک تروریستی منافقین که نه ما الآن یک گروه اجتماعی هستیم یک گروهی هستیم که برای کارهای دموکراتیک و مردم‌سالاری و اینها داریم کار می‌کنیم، این دروغی بیش نیست یعنی همین الآن که ما داریم صحبت می‌کنیم گروهک منافقین هم‌چنان در واقع مشغول اقدامات تروریستی هست، یک گروهک سیاسی نیست گروهک تروریستی منافقین که در اثر تصمیمات سیاسی آمریکا و برخی کشورهای غربی متأسفانه از لیست گروه‌های تروریستی خارجش کردند و پناه دادند، چرا؟ چون به‌عنوان یک ابزار از این گروهک می‌خواهند استفاده بکنند علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیز ما و هم‌چنان در واقع اینها دست به اقدامات تروریستی می‌زنند. البته اینها الآن ابزار هستند، هر وقت استفاده شد از اینها این گروهک را هم همین کشورها در واقع به دور خواهند انداخت و هیچ ظرفیت بزرگ و خاصی هم ندارند، خودشان را تلاش می‌کنند که در واقع بزرگ جلوه بدهند اما ابزار دست هستند.

ما تا ۱۳۰نمایندگی در خارج از کشور در چارچوب وزارت‌خارجه داریم و در شصت یا هفتاد کشور رایزنی فرهنگی حداقل داریم شاید هم هشتاد کشور خوب شما ببینید می‌شه دویست ظرفیت یعنی دویست رئیس نمایندگی یعنی سفیر سرکنسول رایزن فرهنگی ما انتظارمان این است حداقل هر کدام از این عزیزان که مسئولیت دارند در خارج از کشور یک مصاحبه بکنند یک مطلب بنویسند در رسانه‌های محل اونجا یک مقاله چاپ بکنند اگر شد یک سخنرانی در دانشگاه بگذارند خودشون نتوانستند ببینند از افراد در محل چه کسی می‌تونه این کار رو انجام بدهد یکهو میشه دویست مطلب دویست رویدادمی‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6bf678f6-d73c-4adf-ab78-ad7c8ea952bf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات