728 x 90

حمايت از اشرف

هشتادویکمین روز تحصن ایرانیان آزاده در آمریکا در هوای سرد و توفانی، برگزار شد

-

تظاهرات حامیان مقاومت در واشنگتن
تظاهرات حامیان مقاومت در واشنگتن
دراین تحصن خانواده‌ها و بستگان مجاهدان اشرف و حامیان مقاومت از ایالتهای مختلف آمریکا و کانادا شرکت داشتند. متحصنان با راهپیمایی و سردادن شعارهایی در حمایت از اشرف پایدار، بر ضروت تضمین امنیت وحفاظت آنان طبق قوانین و کنوانسیونهای بین‌المللی تأکید کردند. متحصنان آمریکا درشعارهایشان اشرف را نقطه امید ملت ایران توصیف کردند و با مجاهدان اشرف به‌عنوان رشیدترین فرزندان ایران زمین پیمان بستند که تا تحقق خواسته‌هایشان مبنی بر تضمین حفاظت ساکنان اشرف از پاننشینند و توطئه‌های دشمن زبون وضدبشری را درهم بشکنند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات