728 x 90

سنای برلین قصد دارد حق شلیک ”تیر آخر“ برای پلیس را تصویب کند

پلیس آلمان
پلیس آلمان
مجلس سنای برلین در نظر دارد برای دفاع از خود به مأموران پلیس حق شلیک تیر آخر را بدهد.
با این قانون مأموران پلیس‌ حق دارند در دفاع از خود به تروریست‌ها، گروگان‌گیرها و افراد خطرناک شلیک کنند.

بنا‌ به گزارش رسانه‌ها، سنا قصد دارد با اصلاح مقررات 'قانون کلی نظم و امنیت' به مأموران اجازه دهد چنان‌چه خطر جانی در میان باشد، به سوی افراد مسلح شلیک کنند.
لازم به ذکر است که درباره جزئیات قانون تازه اطلاعاتی منتشر نشده است اما گفته می‌شود که حملات تروریستی اخیر در اسپانیا به اهمیت موضوع افزوده است.
بر اساس این قانون مأموران پلیس تنها در برابر خطری حتمی و به قصد نجات دیگران می‌توانند به سوی افراد شلیک کنند و چنان‌چه چنین وضعیتی موجود نباشد، شلیک آنها جرم محسوب می‌شود.

لازم به یادآوری است که از مدتها پیش بیشتر ایالت‌های آلمان حق شلیک تیر آخر را قانونی کرده‌اند، هر چند آشکار است که تنها در موقعیت‌های استثنایی از آن استفاده شده است.
در برلین این لایحه هنوز برای تصویب به پارلمان ایالتی ارائه نشده است. گفته می‌شود که اصلاحیه قانونی را حزب سوسیال‌دموکرات تهیه کرده اما به تصویب رساندن آن در ایالتی که احزاب میانه یا متمایل به چپ در آن حاکم هستند، چندان آسان نیست.
حزب چپ‌های آلمان در واکنش گفته است که تغییر قانون عملکرد پلیس را ضروری نمی‌داند؛ از نظر این حزب 'تیر نجات' همان 'تیر قتل' است.
حزب سبزها نیز گفته است که تیراندازی به افراد باید هم‌چنان عملی بسیار استثنایی باقی بماند و نباید از قباحت آن کم شود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات