728 x 90

تشديد اقدامات سركوبگرانه,

استفاده از سگ برای شکنجه زندانیان گوهردشت

-

سگ پلیس
سگ پلیس
دژخیمان زندان گوهردشت کرج، برای فشار به زندانیان و اعتراف گرفتن از آنها، از سگهای تربیت شده استفاده می‌کنند. در این روش، شکنجه‌گران ابتدا دست و پای زندانی را با دست‌بند و پابند با زنجیر می‌بندند و سپس سگ تحریک شده را بسویش رها می‌کنند. این اقدام وحشیانه تاکنون باعث جراحت جدی چند زندانی شده است.