728 x 90

اعتراض انجمن پزشکان کودکان به بازگشایی مدارس و افزایش جان باختگان

کرونا در ایران
کرونا در ایران

رئیس انجمن پزشکان کودکان روز ۲۵شهریور در نامه‌یی به وزیر بهداشت رژیم به بازگشایی مدارس اعتراض کرد و نوشت: «در صورت همه‌گیری کودکان با بازگشایی مدارس همانند آنچه در میزان در بیماران بزرگسال شاهد بودیم متأسفانه تخت‌های مراقبت ویژه کودکان به اندازه کافی در کشور موجود نیست بنابراین با چالش بزرگی روبه‌رو خواهیم بود».

منصور بهرامی افزود: «علی‌رغم تصور قبلی مبنی بر عدم درگیری کودکان به این بیماری در ماه‌های اخیر موارد فزاینده‌یی از درگیری کودکان و حتی متأسفانه چندین مورد فوت کودکان در کشور وجود داشته است».

سعیدرضا مهرپور رئیس بیمارستان شریعتی تهران در مورد موج سوم کرونا گفت: بعد از فاجعه تیرماه که ویروس کرونا در موج دوم ما را غافلگیر کرد ... . . اکنون دوباره آمارها رو به افزایش و در ۱۵روز گذشته موارد ابتلاء تقریباً دو برابر شده است. نگران افزایش آمار مبتلایان به کرونا هستیم، به پرستاران و پزشکان هشدار موج سوم در اواخر شهریور را داده‌ایم.