728 x 90

شکلک «امنیت قضایی» در قضاییه جلادان از ترس قیام - پیام مسعود رجوی

شکلک  امنیت قضایی  در قضاییه جلادان
شکلک امنیت قضایی در قضاییه جلادان

پس از بالا گرفتن نفرت عمومی از اقدامات ضدانسانی در خیابان

کشتار آبان و موج انزجار داخلی و بین‌المللی

علیه اعدامهای وحشیانه شورشگران قیام

روز پنجشنبه ۲۴مهر در بحبوحه انزجار عمومی از جنایات ضدبشری قضاییه جلادان و بالا‌گرفتن جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷ و اعتراضات میلیونی به احکام اعدام صادر شده علیه دستگیرشدگان قیام، سرجلاد قضاییه خامنه‌ای، آخوند خون‌آشام ابراهیم رئیسی به انتشار سندی در خبرگزاری جلادان و عکس خودش در حال امضای آن تحت عنوان «سند امنیت قضایی» مبادرت کرد.

مانور مسخره اصلاحات در قضاییه جلادان آن هم پس از شعارهای قیام، اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا و آخوندها حیا کنید مملکتو رها کنید مانند مانورهای مضحک مبارزه با فساد در رژیم سراپا فساد آخوندی، نشانه دیگری از دست و پا زدن خامنه‌ای در بحرانهای مرحله پایانی است و مردم محروم و گرفتار فقر و گرانی و جنایات لجام‌گسیخته جلادان خامنه‌ای را نمی‌فریبد.

این سند یادآور فرمان هشت ماده خمینی ملعون که هموارکننده راه اعدامهای بیشمار و قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی شد، و حاوی عناوینی به زبان معکوس یعنی تمامی موارد نقض حقوق‌بشر در حاکمیت آخوندها و به‌خصوص توسط قضاییه تحت‌امر خامنه‌ای است از جمله این عبارتها:

حق حریم خصوصی

احیای حقوق عامه

حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی

منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز

اصل شخصی بودن

اصل منع محاکمه مجدد

حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی

منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه

حق دفاع و انتخاب وکیل

حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی

یادآوری می‌شود آن‌چنان‌که در بیانیه امسال شورای ملی مقاومت آمده است، خامنه‌ای برای زمینه‌سازی به‌منظور جانشینی خودش رئیسی را فردی تحول‌خواه معرفی کرده است.

این مانور مضحک در شرایطی به شکل سراسیمه اعلام می‌شود که ابراز انزجار جامعه جهانی نسبت به شکنجه در زندانهای رژیم آخوندی رو به افزایش گذاشته است و اسناد ارگانهای بین‌المللی هم‌چون گزارش دبیرکل ملل متحد که روز چهارشنبه منتشر شد و گزارش گزارشگر ویژه حقوق‌بشر وضعیت وخیم حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها را در برابر انظار جهان قرار داده است. هم‌چنین گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل و گزارش جاوید رحمان به کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد که نبود هرگونه حسابرسی در استفاده از قهر مفرط توسط نیروهای سرکوبگر رژیم را تشریح کرده و افشاگریهای نوید شورشگر قبل از اعدامش در مورد شکنجه‌های اعمال شده در سیاه‌چال‌های رژیم انزجار جهانی را برانگیخته است.

شایان ذکر است، که در همین هفته شاهد واکنش ترس‌آلود دیگری هم از جانب سرجلاد ولایت بودیم که پس از موج تنفر اجتماعی و بین‌المللی از گرداندن جوانان در سطح شهر، آخوند جلاد ابراهیم رئیسی که سرنخ این جنایتها را تحت‌امر خامنه‌ای در دست دارد در واکنشی ذلت‌بار و هراسان تلاش کرد مأمورانش را مقصر قلمداد کند.

خبرگزاری قضاییه جلادان (میزان) نوشت: در ماجرای اوباش‌گردانی اخیر، رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مأموران برخورد شود . رئیس قوه قضاییه ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بی‌امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفاً در صلاحیت دادگاه و آن‌هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعاً مجاز نیست (خبرگزاری میزان۲۳مهر ۹۹).

مسعود رجوی:

شکلک‌های میانه‌روی و اصلاحات و اعتدال در رژیم ولایت فقیه

ماجرای تمام شده‌ای است و دیگر اثر ندارد

باید بند از بند این رژیم گسست

اگر سرجلاد قضاییه راست می‌گوید

اول باید خودش به‌خاطر قتل‌عام زندانیان ما در سال۶۷

در دادگاه علنی محاکمه و به قاسم سلیمانی ضمیمه شود

او گندم ولایت فقیه و جانشینی خامنه‌ای را نخواهد خورد

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی برای بازار گرمی در خصوص مانور مسخره امنیت قضایی، برنامه‌ریزی کرده بود که آن را همزمان با باز گرداندن یک مهره فراری رژیم از اسپانیا اعلام کند.

از همین رو روز پنجشنبه ۲۴مهر قضاییه جلادان و رژیم آخوندی همزمان با دجالبازی رئیسی، به نمایش صحنه‌های باز گرداندن، علی‌رضا حیدرآبادی‌پور، مدیرعامل پیشین بانک سرمایه پرداختند.

حیدرآبادی از متهمان یکی از پرونده‌های فساد حکومتی است که توسط پلیس بین‌الملل در اسپانیا دستگیر شده بود و به حکومت آخوندی استرداد شده است.

درحالیکه سراپای دستگاه حکومتی غرقه در فساد است، رسانه‌های رژیم نوشتند حیدر آبادی با دو اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع، به شکل غیابی به ۱۲سال حبس محکوم شده است.