728 x 90

مانور بزرگ جتهای جنگنده اسرائیلی در دریای مدیترانه با هدف هشدار به برنامه هسته‌ای رژیم ایران

جنگنده های اسرائیلی
جنگنده های اسرائیلی

تایمز اسراییل روز پنجشنبه ۳۰دی خبر داد جتهای جنگی اسراییلی در یک مانور بزرگ واقع در دریای مدیترانه شرکت کردند. این مانور شامل تمرین سوخت‌گیری در آسمان است.

این مانور شامل هواپیماهای جنگی F-۱۵، F-۱۶ و F-۳۵، و هم‌چنین هواپیماهای بوئینگ سوخت رسانی در آسمان است. این مانور ظاهراً به‌عنوان یک علامت هشدار به رژیم ایران در بحبوحه تهدیدهای اسراییل برای اقدام نظامی جهت متوقف کردن برنامه اتمی این رژیم است

سایت ایلاف در لندن نوشت: استفاده از هواپیمای قدیمی سوخت رسانی در آسمان اسرائیل، یک نشانه قوی است که اسراییل در حال طراحی برای یک حمله به تأسیسات اتمی رژیم ایران است، یا می‌خواهد به تهران و سایر جهان نشان دهد که در حال آماده‌سازی برای این کار است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/38584e84-9168-41e9-ab4d-e274bac3f3ff"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات