728 x 90

آخوند حسین انصاری‌راد: اعتماد ملت از مدیریت کشور و قانون اساسی سلب شده است

آخوند حسین انصاری‌راد
آخوند حسین انصاری‌راد

آخوند انصاری راد نماینده سابق مجلس رژیم پیرامون تغییر قانون اساسی رژیم که این روزها با توجه به وضعیت وخامت‌بار نظام و شرایط انفجاری، ورد زبان مهره‌های ریز و درشت نظام شده است گفت: «فکر نمی‌کنم امروزه کسی تردید داشته باشد که اعتماد ملت از مدیریت کشور و قانون اساسی سلب شده است (؟!).

وی سیاست خط انقباضی خامنه‌ای را «بازی یک‌طرفه» عنوان کرد و گفت:... چنین موضوعاتی نشان‌دهنده این است که بنیادی که قانون اساسی و جمهوری اسلامی بر رأی مردم، اعتبار اراده مردم و انتخاب مردم استوار بود، (؟!) از بین رفته و مدیریت کشور به‌کلی از این محور اصلی خود خارج‌شده است. .
«تفکر بشر امروزی حضور مادام‌العمر یک فرد در سمت اجرایی را رد می‌کند» (!)
... «تا زمانی که این روندها در کشور ما تغییر نکند و مدیریت کشور از رأس هرم تا پایین آن، به اراده و انتخاب مردم نباشد و مسئول منتخب در برابر مردم پاسخگو نباشد، هیچ امری در این مملکت اصلاح نخواهد شد».
«فکر نمی‌کنم امروزه کسی تردید داشته باشد که اعتماد ملت از مدیریت کشور و قانون اساسی سلب شده است» (روزنامه حکومتی همدلی ۱۹بهمن). 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/09813bc5-179f-4659-ad48-f583a793040f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات