728 x 90

عفو بین‌الملل: جان زندانی سیاسی آرش صادقی، در معرض خطر قرار دارد

 فراخوان عفو بین‌الملل -زندانی سیاسی آرش صادقی
فراخوان عفو بین‌الملل -زندانی سیاسی آرش صادقی

عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌یی ضمن هشدار نسبت به جان زندانی سیاسی آرش صادقی امتناع عامدانه‌ٔ کارگزاران رژیم از فراهم آوردن مراقبت‌های پزشکی برای وی را بنا‌ به قوانین بین‌المللی مصداق شکنجه نامید.

در قسمتی از بیانیه عفو بین‌الملل آمده است” جان آرش صادقی، به‌دلیل محرومیت از معالجات بعد از عمل سرطان در معرض خطر قرار دارد. او به‌شدت بیمار است و با محروم شدن عامدانه و هدفمندانه از معالجات مربوط به سرطان، که درد و رنج فراوان او را موجب شده، تحت شکنجه قرار دارد.