728 x 90

گزارشی از زندان الوند همدان و زندان مرکزی تبریز

زندان همدان و زندان تبریز
زندان همدان و زندان تبریز

پس از گذشت ۱۰روز از شورش زندانیان زندان الوند همدان، رژیم آخوندی هم‌چنان تلفن‌ها را قطع کرده و اجازه ملاقات به زندانیان نمی‌دهد تا خبرهای این شورش و جنایاتی را که دژخیمان خامنه‌ای مرتکب شدند به بیرون درز نکند.

بعدازظهر شنبه ۹فروردین۱۳۹۹، زندانیان زندان الوند همدان در اعتراض به خودداری رژیم از آزاد کردن آنها در شرایط شیوع ویروس کرونا، دست به شورش زدند. پاسداران و مأموران جنایتکار به‌سوی زندانیان آتش گشودند. در جریان درگیری بین نیروهای سرکوبگر و زندانیان قسمتهایی از زندان آتش گرفت.

 

به گزارش یکی از هموطنان روز ۱۷فروردین ۹۹ تعدادی از زندانیان مجروح شورش زندان تبریز که جراحت شدید داشتند، در بیمارستان بیرون زندان بستری هستند.. تعداد مجروحان سخت ۶تن گزارش‌شده است. این زندانیان از بند۹ زندان تبریز بودند.

بعدازظهر ۷فروردین ۱۳۹۹، زندانیان بندهای۷ و ۹ زندان تبریز که در معرض ابتلا به ویروس کرونا هستند دست به شورش زدند.