728 x 90

شوک قیمت بنزین بر قیمت دلار یا بر کل نظام

گران شدن بنزین
گران شدن بنزین

به‌دنبال افرایش قیمت ارز پس از افزایش بنزین، همتی، رئیس کل بانک مرکزی رژیم ادعای قبلی دولت آخوندی مبنی بر بی‌تأثیر بودن افزایش قیمت بنزین را پس گرفت و تاثیر شوک گرانی بنزین بر قیمت دلار را تأیید کرد.

همتی با وقاحت گفت: طبیعتاًً شوک قیمت بنزین و نیز انتظارات تورمی ناشی از آن بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و ثبات نسبی چندین ماهه آن را موقتاًً متأثر می‌سازد.

قیمت دلار از زمان اجرای سیاست ضدمردمی افزایش قیمت بنزین، با ۲۰۰۰تومان افزایش به ۱۳هزار و ۱۵۰تومان رسید.

در همین حال روزنامه جهان صنعت نوشت: به‌دنبال سه برابر شدن قیمت بنزین، دلار نیز جهش‌های قیمتی‌اش را آغاز کرد و به ثبت رکوردهای تازه‌یی در بازار ارز دست زد و زمینه‌های مساعدی برای موج‌گیری قیمتها فراهم آورده است (و) بازار ارز دیگر مطیع اوامر و سیاست‌گذاریهای دستوری دولت نخواهد شد.

این روزنامه حکومتی افزود: ادامه سیاست‌های مبتنی بر دستور در هفته‌های آینده گمانه‌زنی‌ها را به سمت رشد مجدد قیمتها هدایت خواهد کرد و سیاست‌گذاری بانک مرکزی در جهت بازگرداندن ثبات به بازار را بی‌نتیجه باقی خواهد گذاشت.