728 x 90

حمایت کانون‌های شورشی از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو - تهران، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، کرج، بلوچستان، خوزستان، کرمان، قائمشهر، زاهدان، ارومیه، مشهد، ساری، قائمشهر، زنجان، خرمدره، یزد، اهواز، طبس و سمنان

حمایت کانونهای شورشی از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو
حمایت کانونهای شورشی از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو

حمایت کانونهای شورشی از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو - لهستان، گزارشی از شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، کرج، بلوچستان، خوزستان، کرمان، قائمشهر، زاهدان، ارومیه، مشهد، ساری، قائمشهر،زنجان، خرمدره، یزد، اهواز، طبس و سمنان

 

نصب پلاکارد مریم رجوی در تهران و تبریز

اعضای کانون‌های شورشی در تهران و تبریز (اتوبان آذرشهر) با نصب پلاکاردی شامل تصویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران و جملات «ویوا مریم رجوی – انتخاب ما مریم رجوی – فریدام اند دموکراسی ویت مریم رجوی – دموکراسی آزادی با مریم رجوی» حمایت خود را از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو حمایت کردند.

 

نصب پوستر و تراکت در تهران و اصفهان

اعضای کانون شورشی در تهران با نصب پوسترهای مریم رجوی با زیر نویس انگلیسی (مردم ایران خواهان تغییر رژیم ایران هستند) از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو حمایت کردند. در اصفهان نیز اعضای کانون‌های شورشی با نصب پوسترهای مریم رجوی و جمله زنان ایران از مریم رجوی حمایت می‌کنند از تظاهرات و کنفرانس مقاومت در ورشو حمایت کردند.

 

 

پیام یکی از کانونهای شورشی کرمانشاه

یکی از اعضای کانون شورشی چکاوک کرمانشاه ضمن نصب پوستر های رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در کرمانشاه در پیامی گفت «پیام کانونهای شورشی به گردهمایی بزرگ در ورشو همزمان با اجلاس ورشو دوستان یاران و همراهان همیشگی مقاومت ایران همگی آگاهیم که در این شرایط حساس تنها همبستگی و دستها و مشتهای گره کرده و قدمهای استوار خودمان میتواند راه را برای آزادی مردم دربندمان بگشاید و رساندن پیام مردم ایران و کانونهای شورشی به گوش جهانیان آزادی و حاکمیت جمهور مردم ایران حق مسلم مردم ایران است پس میتوان و باید دست در دست و شانه به شانه هم این شب پرستان به بن بست رسیده را به زیر کشید و زمان آن رسیده که جهان صدای رسای شما را برای فریاد آزادی سردادن بشنود و به رسمیت بشناسد و به گفته خواهر مریم پایان قطعی بحران ها به رسمیت شناختن حق مقاومت ملت ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی است مرگ بر خامنه‌ای روحانی زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران زنده باد آزادی درود بر رجوی».

 

 

برافراشتن پوسترهای مریم رجوی در تهران

اعضای یکی از کانونهای شورشی تهران  نیز در یک حرکت جمعی با برافراشتن پوسترهای مریم رجوی و تراکتهای به زبان انگلیسی ، شعار دادند ایران مریم مریم ایران – فریدم اند دموکراسی ویت مریم رجوی – ایران فیوچر ....

 

 

برافراشتن پوسترهای مسعود و مریم رجوی

اعضای کانونهای شورشی در تهران و کرمانشاه نیز با حرکتهای جمعی با برافراشتن پوسترهایی از رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی و رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی و پوستر ضربدر خورده خامنه‌ای و سردادن شعار و پیامهایی به زبان انگلیسی از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو حمایت کردند.

 

 

انتخاب ما مریم رجوی – فعالیت کانونهای شورشی در حمایت از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو – تهران، کرج، کرمانشاه و ساری

اعضای کانونهای شورشی مجاهدین در پارک پردیسان تهران ( مقابل برج میلاد) ، کرج، کرمانشاه و ساری نیز با برافراشتن پوسترهای مریم رجوی و تراکتهای حمایت از تغییر رژیم فاشیسم دینی از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو حمایت کردند.

 

 

دمکراسی آزادی با مریم رجوی – فعالیت در کرمانشاه، بلوچستان، خوزستان، کرمان و قائمشهر

همچنین اعضای کانونهای شورشی در کرمانشاه، بلوچستان، خوزستان، کرمان، قائمشهر نیز با بلند کردن پوستر های مریم رجوی و تراکتهایی در حمایت از تغییر رژیم به زبان انگلیسی و سردادن شعارهایی نظیر « دمکراسی آزادی با مریم رجوی – ایران رجوی رجوی ایران – خامنه‌ای سرنگون – مرگ بر خامنه‌ای درود بر مریم رجوی» از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو حمایت کردند.

 

 

نماینده واقعی مردم ایران مریم رجوی است – فعالیت کانونهای شورشی در تهران، زاهدان، ارومیه، مشهد، ساری و قائمشهر

اعضای کانونهای شورشی زاهدان، ارومیه، مشهد، ساری، قائمشهر و تهران نیز با بلند کردن پوستر و تراکتهای در حمایت از رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مریم رجوی و در پیامهای کوتاه حمایت خود را از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو حمایت کردند.

 

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی – فعالیت در اصفهان، زنجان، خرمدره، تهران، یزد، خوزستان

اعضای کانونهای شورشی اصفهان، زنجان، تهران، یزد و خوزستان نیز حمایت خود را از تظاهران مقاومت ایران در لهستان – ورشو ابراز داشتند. اعضای این کانونهای شورشی با پخش و نصب تراکتهایی به زبانهای فارسی و انگلیسی و پیامهای کوتاه نظیر «حکومت آخوندی نمی‌خواهند ، رژیم آخوندی باید برود – ایران مریم مریم ایران و ...» اعلام حمایت خود از سرنگونی حکومت آخوندی و جایگزینی اپوزیسیون دمکراتیک را ابراز داشتند.

 

خامنه‌ای سرنگون – فعالیت کانونهای شورشی در اهواز، تهران، خوزستان، طبس، سمنان

در شهرهای اهواز ، تهران، طبس، سمنان و یکی از شهرهای خوزستان نیز اعضای کانونهای شورشی با بلند کردن و نصب پوستر یا تراکت از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو حمایت کردند.

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات